03

Th9

 HỆ SINH THÁI ĐỐI TÁC HỢP TÁC

Luật 3S luôn hướng tới nâng cao năng lực trong giải quyết các vấn đề của khách hàng với hiệu quả cao nhất. Trong suốt quá trình khai thác và tiếp cận các vụ việc của khách hàng, chúng tôi nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ của pháp lý và các vấn đề nội tại khác của doanh nghiệp như Kinh doanh, Marketing, Thuế, Nhân sự, Tài chính, Công nghệ …. mà với vai trò là luật sư, chuyên gia pháp lý chúng tôi không thể bao quát hết được, đó là chưa kể tới các bất lợi về nghiệp vụ chuyên môn ngành.

Do vậy, với mong muốn và cũng là mục tiêu của chúng tôi trên đây, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh nhằm trao đổi, hợp tác và hỗ trợ chúng tôi nhằm phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả và bảo đảm nhất. Sau đây là một số đối tác mà chúng tôi đã và đang cộng tác:

– Chuyên gia kế toán thuế, kiểm toán, tư vấn tài chính;

– Các chuyên gia marketing, thiết kế chuyên dụng, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực;

– Đơn vị cung cấp nhân lực, nguồn lực, cố vấn nhân sự cấp cao ..

– Chuyên gia công nghệ thông tin, phần mềm, lập trình …..

– Chuyên gia, cố vấn Kinh doanh, đội ngũ Sale giàu kinh  nghiệm ….

Và các Vị trí chuyên gia khác liên quan đến hoạt động của các Doanh nghiệp

Trả lời

Tin tức liên quan