03

Th9

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC ỨNG XỬ

Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử này được soạn ra nhằm giúp cho khách hàng hiểu rõ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và ứng xử mà các thành viên Luật 3S đang hướng tới, giúp cho khách hàng tin tưởng vào đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý và nhân viên hỗ trợ của Luật 3S khi tự ràng buộc vào những quy tắc, luật lệ khắt khe nhất trong quá trình quan hệ với khách hàng.

Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử này đề cập rõ các hành vi tiêu chuẩn mà Luật 3S đòi hỏi ở các luật sư thành viên, luật sư hợp tác, cố vấn pháp lý và nhân viên hỗ trợ phải tuyệt đối tuân thủ khi làm việc với khách hàng của Luật 3S. Bộ quy tắc này cũng được xây dựng dựa trên các quy tắc đạo đức hành nghề luật hiện hành của nước ta, là lời cam kết , lời tuyên thệ rằng chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng một cách tận tâm, tận lực, cùng sự liêm chính, công minh, công tâm, chuẩn xác trong từng vụ việc đảm nhận, đồng thời luôn giữ vững tiêu chuẩn đạo đức hành nghề đã được cam kết.

 

Bộ quy tắc ứng xử của Luật 3S như sau:

Quy tắc đạo đức, ứng xử chung:

1. Trung thực, tôn trọng sự thật khách quan:

Các Luật sư, Cố vấn pháp lý của Luật 3S có nghĩa vụ phải trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

2. Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng

Các Luật sư, Cố vấn pháp lý của Luật 3S có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng, tận tụy tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng theo quy định của pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

3. Giữ thái độ tôn trọng, lịch sự, hòa nhã với khách hàng:

Khi tư vấn, xử lý vụ việc cho khách hàng, Luật sư và cố vấn pháp lý của Luật 3S phải có thái độ nhã nhặn, ôn hòa, lịch sự, ân cần, từ tốn tư vấn cho khách hàng. Đảm bảo tối đa các vấn đề pháp lý đều được khách hàng hiểu rõ sau khi tư vấn.

 

Những hành vi không được làm trong quá trình cố vấn pháp lý cho khách hàng:

1.Không chủ động xíu giục, kích động khách hàng kiện tụng, thực hiện những hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của khách hàng, trừ trường hợp việc kiện là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

2.Gợi ý, hoặc đặt điều kiện để khách hàng tặng cho riêng tài sản, tiền bạc cho luật sư, cố vấn, chuyên viên pháp lý để xử lý vụ việc cho khách hàng mà Luật 3S không biết.

3.Cố tình tạo ra các tình huống bất lợi, những thông tin không đúng sự thatah, bất lợi cho khách hàng để lôi kéo, đe dọa làm khách hàng áp lực nhằm tăng mức thù lao, hay phí dịch vụ đã thỏa thuận, trừ trường hợp do khách hàng tự thưởng cho luật sư khi xử lý vụ việc.

4.Sử dụng thông tin bí mật của khách hàng mà luật sư, cố vấn pháp lý được biết trong quá trình tư vấn để mưu cầu lợi ích cá nhân.

5.Cam kết bảo đảm kết quả vụ việc nhằm mục đích lôi kéo khách hàng hoặc để tính thù lao theo kết quả cam kết.

6.Lợi dụng nghề nghiệp để quan hệ tình cảm nam nữ bất chính với khách hàng làm ảnh hưởng tới danh sự luật sư và nghề luật sư.

 

 

 

Trả lời

Tin tức liên quan