DOANH NGHIỆP

11

Th8

Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Công ty cho thuê tài chính là một hình thức[…]

Đọc tiếp >>

01

Th8

Thủ tục thành lập Trường đại học tư thục

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Giáo dục được xem là một trong ngành được nhà nước[…]

Đọc tiếp >>

20

Th7

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ việc làm

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ VIỆC LÀM Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại,[…]

Đọc tiếp >>

18

Th7

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp?

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP? Thành lập doanh nghiệp là hoạt động  được thực hiện[…]

Đọc tiếp >>

16

Th7

Thủ tục thành lập Ngân hàng thương mại

THỦ TỤC THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Hoạt động ngân hàng là hoạt động mang nhiều rủi ro, chính[…]

Đọc tiếp >>

05

Th7

Phân biệt hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

PHÂN BIỆT HỢP NHẤT VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Hiện nay, để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, các[…]

Đọc tiếp >>

05

Th7

Thủ tục thành lập Công ty cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Hiện nay, dưới tốc độ[…]

Đọc tiếp >>

04

Th7

Thủ tục thành lập Công ty Lập trình máy vi tính

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LẬP TRÌNH MÁY VI TÍNH Ngày nay, cùng với sự phát triển của mạng[…]

Đọc tiếp >>

30

Th6

Thủ tục thành lập Công ty hoạt động viễn thông

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG Ngày nay, cùng với sự phát triển của mạng lướt[…]

Đọc tiếp >>

25

Th6

Thủ tục thành lập công ty ngành hoạt động phát thanh và truyền hình

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY NGÀNH HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Kinh doanh dịch vụ phát thanh[…]

Đọc tiếp >>

23

Th6

Đình công là gì? Quyền lợi của người lao động sau đình công?

ĐÌNH CÔNG LÀ GÌ? QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU ĐÌNH CÔNG? Để phản đối các chính sách lương,[…]

Đọc tiếp >>

23

Th6

Thủ tục thành lập công ty đại lý du lịch

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẠI LÝ DU LỊCH Cùng với sự phát triển của ngành du lịch như[…]

Đọc tiếp >>

20

Th6

Quy định về cơ cấu tổ chức trong công ty cổ phần

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ngày nay có rất nhiều người muốn khởi[…]

Đọc tiếp >>

18

Th6

Thủ tục xin cấp visa, thẻ tạm trú  cho người nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC XIN CẤP VISA, THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO TẠI VIỆT NAM Hiện nay kinh tế[…]

Đọc tiếp >>

18

Th6

Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty nước ngoài

THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI Được đánh giá là quốc[…]

Đọc tiếp >>

18

Th6

Thủ tục xin chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp

THỦ TỤC XIN CHẤP THUẬN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA VỐN GÓP VÀO DOANH NGHIỆP Thủ tục xin[…]

Đọc tiếp >>

13

Th6

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY NGÀNH HOẠT ĐỘNG GHI ÂM VÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY NGÀNH HOẠT ĐỘNG GHI ÂM VÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC Xã hội ngày càng[…]

Đọc tiếp >>

11

Th6

Thủ tục thành lập Công ty Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY  KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO Quảng cáo được xem là một trong những[…]

Đọc tiếp >>

09

Th6

Thủ tục thành lập Công ty Hoạt động điện ảnh

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ khoa[…]

Đọc tiếp >>

07

Th6

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo phòng khám

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO PHÒNG KHÁM Hiện nay, có rất nhiều phòng khám được mở ra để[…]

Đọc tiếp >>

06

Th6

Thủ tục thành lập Công ty ngành sản xuất phần mềm

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT PHẦN MỀM Hiện nay, với sự bùng nổ và phát triển[…]

Đọc tiếp >>

04

Th6

Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh bảo hiểm

Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh bảo hiểm Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp[…]

Đọc tiếp >>

29

Th5

Thủ tục thành lập Công ty ngành Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác

Thủ tục thành lập Công ty ngành Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản[…]

Đọc tiếp >>

25

Th5

MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOÁ ĐƠN – CHỨNG TỪ

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN HÀNH VI XÁC LẬP, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ SAI QUY[…]

Đọc tiếp >>