DOANH NGHIỆP

22

Th9

Thủ tục thành lập công ty  Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY  CHO THUÊ, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ NHÀ VÀ ĐẤT KHÔNG ĐỂ Ở Bạn quan[…]

Đọc tiếp >>

21

Th9

Thủ tục thành lập công ty Xây dựng công trình điện 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN  Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công[…]

Đọc tiếp >>

21

Th9

Nhận chuyển nhượng đất trồng lúa có phải xin xác nhận “nông dân” không?

NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TRỒNG LÚA CÓ PHẢI XIN XÁC NHẬN “NÔNG DÂN” KHÔNG? Hiện nay, có rất nhiều người[…]

Đọc tiếp >>

20

Th9

Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ chuẩn bị mặt bằng

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ CHUẨN BỊ MẶT BẰNG  Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập[…]

Đọc tiếp >>

20

Th9

Quy định về chi trả cổ tức trong công ty cổ phần

QUY ĐỊNH VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Khi tham gia góp vốn trong công ty[…]

Đọc tiếp >>

19

Th9

Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ Phá dỡ 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ PHÁ DỠ  Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công ty[…]

Đọc tiếp >>

19

Th9

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Chuyển nhượng đất đai là quyền của người sử dụng đất, đồng thời[…]

Đọc tiếp >>

18

Th9

Thủ tục thành lập công ty Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ  

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ   Bạn quan tâm đến Thủ tục[…]

Đọc tiếp >>

18

Th9

Thủ tục yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

THỦ TỤC YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Trong công ty cổ phần, Nghị[…]

Đọc tiếp >>

15

Th9

Thủ tục thành lập công ty Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SƯỞI VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ  Bạn quan tâm đến[…]

Đọc tiếp >>

15

Th9

Quy định về định giá tài sản đang tranh chấp trong vụ án dân sự

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐANG TRANH CHẤP TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ Trong quá trình giải quyết[…]

Đọc tiếp >>

14

Th9

Thủ tục thành lập công ty Bán buôn hàng may mặc

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BÁN BUÔN HÀNG MAY MẶC Mỗi loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh[…]

Đọc tiếp >>

12

Th9

Thủ tục thành lập công ty Hoạt động phiên dịch

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG PHIÊN DỊCH Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công ty[…]

Đọc tiếp >>

12

Th9

Thủ tục thành lập công ty Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ THIẾT BỊ THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ Bạn quan tâm đến[…]

Đọc tiếp >>

12

Th9

Thủ tục giải thể doanh nghiệp khi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chết

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP KHI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾT Công ty TNHH[…]

Đọc tiếp >>

11

Th9

Xử lý phần vốn góp khi chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên chết

XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP KHI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾT Công ty trách nhiệm[…]

Đọc tiếp >>

10

Th9

Thủ tục thành lập công ty Bán buôn cao su

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BÁN BUÔN CAO SU Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công ty[…]

Đọc tiếp >>

09

Th9

Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ Phá dỡ

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ PHÁ DỠ  Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công ty[…]

Đọc tiếp >>

08

Th9

Thủ tục thành lập công ty Vận tải hành khách bằng taxi  

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG TAXI   Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập[…]

Đọc tiếp >>

07

Th9

Thủ tục thành lập công ty Lắp đặt hệ thống điện

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN  Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công[…]

Đọc tiếp >>

06

Th9

Thủ tục thành lập công ty Vận tải hành khách ven biển  

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VEN BIỂN   Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập[…]

Đọc tiếp >>

06

Th9

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty có hai thành viên nhưng vắng mặt một người

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TY CÓ HAI THÀNH VIÊN NHƯNG VẮNG MẶT MỘT NGƯỜI[…]

Đọc tiếp >>

05

Th9

Thủ tục thành lập công ty Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG  Bạn quan tâm đến Thủ tục[…]

Đọc tiếp >>

30

Th8

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Kinh doanh thuốc bảo[…]

Đọc tiếp >>