DOANH NGHIỆP

05

Th12

Thủ tục thành lập công ty cho thuê máy móc, thiết bị và tài sản vô hình phi tài chính

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ TÀI SẢN VÔ HÌNH PHI TÀI CHÍNH[…]

Đọc tiếp >>

01

Th12

Thủ tục thành lập công ty Thẩm định giá

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ Hoạt động thẩm định giá đang được phát triển mạnh mẽ.[…]

Đọc tiếp >>

28

Th11

Thủ tục thành lập công ty hoạt động nhiếp ảnh

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH Ngày nay, dịch vụ chụp ảnh đã không còn quá[…]

Đọc tiếp >>

25

Th11

Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM AN TOÀN Hiện nay, thu nhập của người[…]

Đọc tiếp >>

21

Th11

Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ điều tra

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỀU TRA Hiện nay, Do nhu cầu của con người mà dịch[…]

Đọc tiếp >>

16

Th11

Thủ tục thành lập công ty Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY SỬA CHỮA MÁY VI TÍNH VÀ THIẾT BỊ LIÊN LẠC Thiết bị vi tính[…]

Đọc tiếp >>

14

Th11

Những lĩnh vực mà người có chức vụ không được lập doanh nghiệp sau khi thôi chức

NHỮNG LĨNH VỰC MÀ NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ KHÔNG ĐƯỢC LẬP DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI CHỨC Ngày 03/10/2022, Bộ[…]

Đọc tiếp >>

09

Th11

Thủ tục thành lập công ty Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY SỬA CHỮA ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Sửa chữa đồ dùng cá[…]

Đọc tiếp >>

04

Th11

Thủ tục thành lập công ty Thẩm định giá

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ Hoạt động thẩm định giá đang được phát triển mạnh mẽ.[…]

Đọc tiếp >>

02

Th11

Thủ tục thành lập công ty Hoạt động thú y

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG THÚ Y Thú y được xem là ngành bảo vệ sức khỏe,[…]

Đọc tiếp >>

31

Th10

Thủ tục thành lập công ty Giáo dục thể thao, giải trí, văn hóa nghệ thuật

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁO DỤC THỂ THAO, GIẢI TRÍ, VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Hiện nay có nhiều[…]

Đọc tiếp >>

28

Th10

Thủ tục thành lập công ty Tư vấn du học

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC Hoạt động tư vấn du học đang được phát triển[…]

Đọc tiếp >>

26

Th10

Thủ tục thành lập công ty Giáo dục Nghề nghiệp

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện[…]

Đọc tiếp >>

19

Th10

Thủ tục thành lập công ty Giáo dục trung học

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁO DỤC TRUNG HỌC Hiện nay, con người là yếu tố quan trọng cần[…]

Đọc tiếp >>

19

Th10

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty cổ phần

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Công ty cổ phần là loại hình[…]

Đọc tiếp >>

18

Th10

Thủ tục thành lập công ty Giáo dục tiểu học

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁO DỤC TIỂU HỌC Nền giáo dục phát triển là bước đệm mạnh mẽ[…]

Đọc tiếp >>

18

Th10

Các hình thức tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

CÁC HÌNH THỨC TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Đối với các doanh nghiệp, vốn luôn[…]

Đọc tiếp >>

14

Th10

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Giải thể doanh nghiệp là việc đóng cửa một doanh nghiệp[…]

Đọc tiếp >>

14

Th10

Thủ tục thành lập công ty Giáo dục mầm non

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁO DỤC MẦM NON Trong khi xã hội ngày càng trở nên phát triển[…]

Đọc tiếp >>

13

Th10

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Cổ phần là vấn đề pháp lý cơ bản của công[…]

Đọc tiếp >>

13

Th10

Thủ tục thành lập công ty Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ HỖ TRỢ VĂN PHÒNG Hầu hết tất cả các[…]

Đọc tiếp >>

13

Th10

Thủ tục thành lập công ty Cho thuê xe có động cơ

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ XE CÓ ĐỘNG CƠ Hiện nay, nhu cầu vận chuyển ngày một[…]

Đọc tiếp >>

12

Th10

Thủ tục thành lập công ty Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TỔ CHỨC GIỚI THIỆU VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Trong hoạt động mua bán[…]

Đọc tiếp >>

11

Th10

Thủ tục đăng ký mở mới chi nhánh của doanh nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ MỚI CHI NHÁNH CỦA DOANH NGHIỆP Thành lập chi nhánh là cách thường được các[…]

Đọc tiếp >>