DOANH NGHIỆP

16

Th7

Các công trình xây dựng nào phải xin giấy phép xây dựng

Các công trình xây dựng nào phải xin giấy phép xây dựng Có bắt buộc phải xin giấy phép xây[…]

Đọc tiếp >>

14

Th7

Thủ tục chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh

Trong trường hợp Hộ kinh doanh không còn nhu cầu sản xuất kinh doanh nữa thì việc tiến hành chấm[…]

Đọc tiếp >>

13

Th7

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Khi thành lập, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng[…]

Đọc tiếp >>

12

Th7

Hướng dẫn đăng ký chuyển đổi từ Hộ kinh doanh thành Doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký chuyển đổi từ Hộ kinh doanh thành Doanh nghiệp Hộ kinh doanh cá thể là một[…]

Đọc tiếp >>

12

Th7

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thời hạn cấp

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thời hạn cấp Điều kiện để Doanh nghiệp[…]

Đọc tiếp >>

06

Th7

Những trường hợp Công ty bắt buộc phải thực hiện đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Những trường hợp Công ty bắt buộc phải thực hiện đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký[…]

Đọc tiếp >>

01

Th7

Tổng hợp các loại tội phạm Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự

Tổng hợp các loại tội phạm Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự Pháp nhân thương mại[…]

Đọc tiếp >>

30

Th6

Tổng hợp các loại hình Phòng khám chuyên khoa và Điều kiện chung cấp Giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa

Tổng hợp các loại hình Phòng khám chuyên khoa và Điều kiện chung cấp Giấy phép hoạt động Phòng khám[…]

Đọc tiếp >>

29

Th6

Bảng tra cứu thuế suất thuế TNCN, GTGT với hộ, cá nhân kinh doanh 2021

Bảng tra cứu thuế suất thuế TNCN, GTGT với hộ, cá nhân kinh doanh Danh mục ngành nghề, tính thuế[…]

Đọc tiếp >>

29

Th6

Doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được không?

Doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được không?[…]

Đọc tiếp >>

28

Th6

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Công ty cổ phần là một doanh nghiệp[…]

Đọc tiếp >>

25

Th6

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo luật hiện hành

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH THEO LUẬT HIỆN HÀNH Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh[…]

Đọc tiếp >>

25

Th6

Những vấn đề pháp lý liên quan Đại diện theo uỷ quyền

Những vấn đề pháp lý liên quan Đại diện theo uỷ quyền Người đại diện theo ủy quyền là người[…]

Đọc tiếp >>

24

Th6

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng Cổ đông theo luật hiện hành

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO LUẬT HIỆN HÀNH Cuộc họp Đại hội đồng cổ[…]

Đọc tiếp >>

24

Th6

Thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần

Thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần Trong nền kinh tế ngày[…]

Đọc tiếp >>

21

Th6

Thủ tục thành lập Trung tâm Ngoại ngữ

Thủ tục thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thành lập trung tâm ngoại ngữ là một nhu cầu cấp thiết[…]

Đọc tiếp >>

21

Th6

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ từ năm 2021

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ từ năm 2021 Hiện nay, khi nền kinh tế Việt Nam ngày[…]

Đọc tiếp >>

18

Th6

Quy định về Công đoàn, đoàn phí và kinh phí công đoàn

Quy định về Công đoàn, đoàn phí và kinh phí công đoàn Chắc hẳn ai cũng biết công đoàn cơ[…]

Đọc tiếp >>

17

Th6

Xây dựng và những thủ tục cần có năm 2021

Xây dựng và những thủ tục cần có năm 2021 Quy định mới về xây dựng từ năm 2021 có[…]

Đọc tiếp >>

17

Th6

Xử phạt hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn

Xử phạt hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn Tùy vào hành vi vi phạm nghĩa vụ về[…]

Đọc tiếp >>

16

Th6

Tài sản góp vốn, chuyển quyền sở hữu và định giá tài sản góp vốn theo luật doanh nghiệp hiện hành

Tài sản góp vốn, chuyển quyền sở hữu và định giá tài sản góp vốn theo luật doanh nghiệp hiện[…]

Đọc tiếp >>

16

Th6

Quy định về Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Quy định về Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 Điều lệ công ty là một trong những[…]

Đọc tiếp >>

15

Th6

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020  Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có[…]

Đọc tiếp >>

15

Th6

Những tài liệu bắt buộc Doanh nghiệp phải lưu trữ theo Luật Doanh nghiệp 2020

Những tài liệu bắt buộc Doanh nghiệp phải lưu trữ theo Luật Doanh nghiệp 2020 Hồ sơ, tài liệu là[…]

Đọc tiếp >>