DOANH NGHIỆP

25

Th5

Hướng dẫn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan tập[…]

Đọc tiếp >>

24

Th5

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế?

GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ? Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cho phép tổ[…]

Đọc tiếp >>

19

Th5

Điều kiện cấp giấy phép trong đầu tư kinh doanh theo hình thức giấy phép

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TRONG ĐẦU TƯ KINH DOANH THEO HÌNH THỨC GIẤY PHÉP Giấy phép trong đầu tư[…]

Đọc tiếp >>

19

Th5

Công ty cổ phần chưa niêm yết có bắt buộc phải cấp giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông?

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT CÓ BẮT BUỘC PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG?[…]

Đọc tiếp >>

15

Th5

Thủ tục tăng vốn trong công ty cổ phần

THỦ TỤC TĂNG VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Trong quá trình hoạt động của mình, tùy thuộc vào nhu[…]

Đọc tiếp >>

15

Th5

Thủ tục giảm vốn trong công ty cổ phần

THỦ TỤC GIẢM VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Trong quá trình hoạt động của mình, tùy thuộc vào từng[…]

Đọc tiếp >>

13

Th5

Thành viên độc lập trong công ty cổ phần

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN          Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có mô[…]

Đọc tiếp >>

12

Th5

Cơ cấu tổ chức quản lý của các loại hình doanh nghiệp

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hiện[…]

Đọc tiếp >>

11

Th5

Thủ tục đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI MỆNH GIÁ CỔ PHẦN Trong quá trình hoạt động, tùy theo nhu cầu và[…]

Đọc tiếp >>

11

Th5

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu trong công ty cổ phần

PHÂN BIỆT CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN  Trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay thì[…]

Đọc tiếp >>

10

Th5

Phân biệt cổ phần đã bán và cổ phần được quyền chào bán trong công ty cổ phần

PHÂN BIỆT CỔ PHẦN ĐÃ BÁN VÀ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN CHÀO BÁN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Công ty[…]

Đọc tiếp >>

08

Th5

06

Th5

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP chưa đại chúng 

THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CỦA CTCP CHƯA ĐẠI CHÚNG  Chào bán cổ phần là việc công[…]

Đọc tiếp >>

06

Th5

Thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty chưa đại chúng

THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TRONG CÔNG TY CHƯA ĐẠI CHÚNG Chào bán cổ[…]

Đọc tiếp >>

05

Th5

Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức 

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC  Hiện nay, công[…]

Đọc tiếp >>

04

Th5

Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI SINH CON Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà[…]

Đọc tiếp >>

27

Th4

Sử dụng hóa đơn GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT CHO CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn[…]

Đọc tiếp >>

25

Th4

Thuế TNCN đối với Cá nhân ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KÝ HĐLĐ DƯỚI 3 THÁNG HOẶC KHÔNG KÝ HĐLĐ Hiện nay, nhiều người lao[…]

Đọc tiếp >>

25

Th4

Chính sách Thuế đối với Cá nhân kinh doanh

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH Theo quy định pháp luật, cá nhân có phát sinh doanh[…]

Đọc tiếp >>

19

Th4

Cá nhân kê khai nộp thuế trên sàn thương mại điện tử như thế nào?

CÁ NHÂN KÊ KHAI NỘP THUẾ TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO? Hoạt động thương mại điện[…]

Đọc tiếp >>

18

Th4

Thủ tục thành lập công ty bắn cung giải trí

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BẮN CUNG GIẢI TRÍ Bắn cung là một loại hình thể thao có từ[…]

Đọc tiếp >>

17

Th4

Nên chọn thủ tục giải thể hay phá sản để chấm dứt doanh nghiệp

NÊN CHỌN THỦ TỤC GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN ĐỂ CHẤM DỨT DOANH NGHIỆP Giải thể hay phá sản đều[…]

Đọc tiếp >>

15

Th4

Đối tượng hoạt động phải có giấy phép môi trường

ĐỐI TƯỢNG HOẠT ĐỘNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền[…]

Đọc tiếp >>

15

Th4

Xử lý thế nào khi người đại diện theo pháp luật của công ty chết?

XỬ LÝ THẾ NÀO KHI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CHẾT? Người đại diện theo pháp[…]

Đọc tiếp >>