Tin Tức

14

Th6

Tổng hợp 04 Bản án về Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn

TỔNG HỢP 04 BẢN ÁN VỀ TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM ĐỂ NGƯỜI BỊ BẮT, NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM,[…]

Đọc tiếp >>

12

Th6

Thủ tục thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền kể từ ngày 01/01/2024

THỦ TỤC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN KỂ TỪ NGÀY 01/01/2024 Hiện nay, Bệnh viện y học[…]

Đọc tiếp >>

11

Th6

Thủ tục thành lập công ty Trồng cây cà phê

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRỒNG CÂY CÀ PHÊ Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công ty[…]

Đọc tiếp >>

10

Th6

Thủ tục thành lập bệnh viện Răng Hàm Mặt kể từ ngày 01/01/2024

THỦ TỤC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT KỂ TỪ NGÀY 01/01/2024 Việc thành lập một bệnh viện nói[…]

Đọc tiếp >>

07

Th6

Tổng hợp 05 Bản án về Tội không chấp hành án

TỔNG HỢP 05 BẢN ÁN VỀ TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH ÁN Theo quy định tại Điều 380 BLHS 2015 thì Người[…]

Đọc tiếp >>

04

Th6

Hệ quả pháp lý khi khai khống vốn điều lệ

HỆ QUẢ PHÁP LÝ KHI KHAI KHỐNG VỐN ĐIỀU LỆ Trong doanh nghiệp, Vốn điều lệ được hiểu là tổng[…]

Đọc tiếp >>

29

Th5

Thủ tục thành lập công ty Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT THỦY TINH VÀ SẢN PHẨM TỪ THỦY TINH Bạn quan tâm đến[…]

Đọc tiếp >>

29

Th5

Những trường hợp phải cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định mới

NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI CẤP MỚI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO QUY ĐỊNH MỚI Hiện nay,[…]

Đọc tiếp >>

29

Th5

Vợ/chồng có trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ riêng một bên không?

VỢ/CHỒNG CÓ TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN NỢ RIÊNG MỘT BÊN KHÔNG? Theo Luật Hôn nhân và[…]

Đọc tiếp >>

24

Th5

Tổng hợp 03 Bản án về Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

TỔNG HỢP 03 BẢN ÁN VỀ TỘI VI PHẠM VIỆC NIÊM PHONG, KÊ BIÊN TÀI SẢN, PHONG TỎA TÀI KHOẢN[…]

Đọc tiếp >>

23

Th5

Thủ tục thành lập Công ty Vận tải hành khách đường thủy bằng phương tiện cơ giới

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THỦY BẰNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI Bạn quan tâm[…]

Đọc tiếp >>

23

Th5

Những vụ án chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại

NHỮNG VỤ ÁN CHỈ KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI Khởi tố vụ án theo yêu cầu của[…]

Đọc tiếp >>

23

Th5

Từ ngày 01/01/2024, Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có phải thông báo hoạt động đến Sở Y Tế địa phương nữa không?

TỪ NGÀY 01/01/2024, CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ CÓ PHẢI THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẾN SỞ Y TẾ ĐỊA[…]

Đọc tiếp >>

17

Th5

Tổng hợp 05 bản án về Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử

TỔNG HỢP 05 BẢN ÁN HÌNH SỰ VỀ TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM, GIỮ HOẶC TRỐN KHI ĐANG BỊ ÁP GIẢI,[…]

Đọc tiếp >>

15

Th5

Thủ tục thành lập công ty Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ DA LÔNG THÚ Bạn quan tâm đến Thủ tục[…]

Đọc tiếp >>

15

Th5

Quy định về bảo vệ người làm chứng trong tố tụng hình sự

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Theo quy định tố tố tụng hình[…]

Đọc tiếp >>

13

Th5

Xử lý khi cơ sở khám chữa bệnh không cấp giấy xác nhận thực hành cho người hành nghề

XỬ LÝ KHI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH KHÔNG CẤP GIẤY XÁC NHẬN THỰC HÀNH CHO NGƯỜI HÀNH NGHỀ Giấy[…]

Đọc tiếp >>

10

Th5

Tổng hợp 05 Bản án về tội che giấu tội phạm

TỔNG HỢP 05 BẢN ÁN HÌNH SỰ VỀ TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM Tội che giấu tội phạm là hành vi[…]

Đọc tiếp >>

09

Th5

Thủ tục thành lập công ty Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT TRANG PHỤC DỆT KIM, ĐAN MÓC Bạn quan tâm đến Thủ tục[…]

Đọc tiếp >>

09

Th5

Lời khai của Đương sự có được xem là chứng cứ trong giải quyết vụ án dân sự không?

LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CHỨNG CỨ TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ KHÔNG? Pháp[…]

Đọc tiếp >>

07

Th5

Thủ tục thành lập công ty Trồng cây lấy sợi

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRỒNG CÂY LẤY SỢI Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập công ty[…]

Đọc tiếp >>

07

Th5

Thừa kế cổ phần của cổ đông trong doanh nghiệp

THỪA KẾ CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG DOANH NGHIỆP Cổ đông trong một công ty có thể để lại[…]

Đọc tiếp >>

03

Th5

Tổng hợp 05 bản án hình sự về Tội không tố giác tội phạm

TỔNG HỢP 05 BẢN ÁN HÌNH SỰ VỀ TỘI KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM Không tố giác tội phạm là hành[…]

Đọc tiếp >>

02

Th5

Thủ tục thành lập Sản xuất đồng hồ

THỦ TỤC THÀNH LẬP SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ Bạn quan tâm đến Thủ tục thành lập Sản xuất đồng hồ[…]

Đọc tiếp >>