ĐẤT ĐAI

21

Th12

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT[…]

Đọc tiếp >>

19

Th12

Các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất làm căn cứ để đề nghị cấp Giấy chứng nhận

CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀM CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN[…]

Đọc tiếp >>

20

Th7

Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất trong trường hợp cha mẹ tặng cho đất nhưng không làm thủ tục tặng cho

CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CHA MẸ TẶNG CHO ĐẤT NHƯNG KHÔNG LÀM THỦ[…]

Đọc tiếp >>

26

Th6

Quy định về tái định cư khi bị thu hồi đất

QUY ĐỊNH VỀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI BỊ THU HỒI ĐẤT Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà[…]

Đọc tiếp >>

22

Th6

Hiệu lực của hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN Trong[…]

Đọc tiếp >>

21

Th6

Xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

XÁC ĐỊNH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Trực tiếp sản xuất nông nghiệp là[…]

Đọc tiếp >>

20

Th6

Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN[…]

Đọc tiếp >>

19

Th6

Các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Đăng ký giao dịch bảo đảm là hình thức bảo[…]

Đọc tiếp >>

07

Th6

Thủ tục giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Khiếu nại về bồi thường thu hồi đất[…]

Đọc tiếp >>

04

Th6

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi các đồng sở hữu không đồng ý

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÁC ĐỒNG SỞ HỮU KHÔNG ĐỒNG Ý Khi đáp ứng đủ các điều[…]

Đọc tiếp >>

12

Th5

Quyền sử dụng đất tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người việt nam định cư ở nước ngoài

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ[…]

Đọc tiếp >>

05

Th5

Uỷ Ban có thẩm quyền công chứng, chứng thực việc khai nhận di sản là bất động sản hay không?

UỶ BAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN HAY KHÔNG[…]

Đọc tiếp >>

27

Th4

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi các đồng sở hữu không đồng ý

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÁC ĐỒNG SỞ HỮU KHÔNG ĐỒNG Ý Khi đáp ứng đủ các điều[…]

Đọc tiếp >>

24

Th4

Hướng dẫn điều kiện, thủ tục chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất ở

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM SANG ĐẤT Ở Hiện nay, do nhu[…]

Đọc tiếp >>

14

Th4

Mua bán đất có công chứng nhưng không sang tên sổ đỏ được, phương án giải quyết và cách phòng ngừa rủi ro trước khi giao dịch

MUA BÁN ĐẤT CÓ CÔNG CHỨNG NHƯNG KHÔNG SANG TÊN SỔ ĐỎ ĐƯỢC, PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VÀ CÁCH PHÒNG[…]

Đọc tiếp >>

13

Th4

Một số rủi ro pháp lý khi giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải pháp phòng ngừa rủi ro

MỘT SỐ RỦI RO PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA[…]

Đọc tiếp >>

07

Th4

Đất chưa được cấp sổ đỏ có được phép chuyển nhượng?

ĐẤT CHƯA ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG? Sổ đỏ có vai trò đặc biệt quan trọng bởi[…]

Đọc tiếp >>

30

Th3

6 lý do người dân nên làm sổ đỏ càng sớm càng tốt

 6 LÝ DO NGƯỜI DÂN NÊN LÀM SỔ ĐỎ CÀNG SỚM CÀNG TỐT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất[…]

Đọc tiếp >>

13

Th1

Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất khi nào?

NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT KHI NÀO? Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do[…]

Đọc tiếp >>

08

Th7

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong tranh chấp đất đai

NGƯỜI CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Người có quyền lợi và nghĩa vụ[…]

Đọc tiếp >>

01

Th7

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Hiện nay, do nhu cầu nhà ở của người dân tăng cao,[…]

Đọc tiếp >>

20

Th6

Các loại thuế mà người sử dụng đất phải nộp

 CÁC LOẠI THUẾ MÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân[…]

Đọc tiếp >>

27

Th5

Thời gian sử dụng đất và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất

Thời gian sử dụng đất và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất Thời hạn sử dụng đất[…]

Đọc tiếp >>

26

Th10

Thủ tục sang tên sổ đỏ do được thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng

Thủ tục sang tên sổ đỏ do được thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng Sang tên sổ đỏ là một[…]

Đọc tiếp >>