HÀNH CHÍNH

24

Th5

Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính Khiếu nại hành chính[…]

Đọc tiếp >>

19

Th10

 Cơ sở nào không bắt buộc phải làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 Cơ sở nào không bắt buộc phải làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Đối với các cơ[…]

Đọc tiếp >>

18

Th10

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Đối với các cơ sở sản xuất,[…]

Đọc tiếp >>

05

Th8

Thủ tục khiếu nại, khởi kiện quyết định, hành vi hành chính

THỦ TỤC KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH Quyền khiếu nại và khởi kiện đều là[…]

Đọc tiếp >>

19

Th4

Vụ án hành chính kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc bồi thường thu hồi đất trái pháp luật

Tên bản án:  Ông Trần Văn H kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương  (09.07.2019) Đối tượng[…]

Đọc tiếp >>