DÂN SỰ

29

Th3

Giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng

GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG Trong quá trình giải quyết[…]

Đọc tiếp >>

27

Th3

Điều kiện và giấy tờ pháp lý để dự án bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

ĐIỀU KIỆN VÀ GIẤY TỜ PHÁP LÝ ĐỂ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐƯỢC ĐƯA[…]

Đọc tiếp >>

23

Th3

Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi thực hiện hợp đồng

HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN KHI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Hợp đồng được thiết lập hợp pháp thì có[…]

Đọc tiếp >>

13

Th3

Các vấn đề liên quan thừa kế đối với con nuôi

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN THỪA KẾ ĐỐI VỚI CON NUÔI Hiện nay, việc nhận con nuôi không còn là[…]

Đọc tiếp >>

07

Th3

Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHÀ CỬA, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GÂY RA Nhà cửa, công trình xây dựng[…]

Đọc tiếp >>

22

Th2

Thủ tục xét xử rút gọn trong tố tụng dân sự

THỦ TỤC XÉT XỬ RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Trong thực tiễn xét xử, một vài trường hợp[…]

Đọc tiếp >>

15

Th2

Mức phạt vi phạm hợp đồng tối đa được áp dụng?

MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG TỐI ĐA ĐƯỢC ÁP DỤNG? Vi phạm hợp đồng trên thực tế có thể[…]

Đọc tiếp >>

10

Th1

Các vấn đề pháp lý về quyền bề mặt trong dân sự

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN BỀ MẶT TRONG DÂN SỰ Theo quy định của Bộ luật dân sự,[…]

Đọc tiếp >>

05

Th1

Nghĩa vụ chịu án phí khi tòa án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

NGHĨA VỤ CHỊU ÁN PHÍ KHI TÒA ÁN CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ Theo quy định[…]

Đọc tiếp >>

02

Th1

Quyền hưởng dụng là gì?

QUYỀN HƯỞNG DỤNG LÀ GÌ? Quyền hưởng dụng được xem là một trong những quyền cơ bản của mỗi người[…]

Đọc tiếp >>

29

Th12

Người dưới 18 tuổi gây thiệt hại thì bồi thường như thế nào?

NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI GÂY THIỆT HẠI THÌ BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO? Bộ luật dân sự 2015 quy định,[…]

Đọc tiếp >>

07

Th12

Thời hạn giải quyết vụ án trong tố tụng dân sự

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Trong cuộc sống, việc phát sinh tranh chấp là[…]

Đọc tiếp >>

02

Th12

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÂY RA Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều vấn đề[…]

Đọc tiếp >>

29

Th11

Một số vấn đề về thừa kế thế vị trong Bộ luật dân sự

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ Trong hệ thống pháp luật dân[…]

Đọc tiếp >>

23

Th11

Vỡ nợ không còn khả năng trả thì bị xử lý như thế nào?

VỠ NỢ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG TRẢ THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? Vỡ nợ là việc không trả[…]

Đọc tiếp >>

10

Th11

Căn cứ và điều kiện xác lập quyền về lối đi qua bất động sản liền kề

CĂN CỨ VÀ ĐIỀU KIỆN XÁC LẬP QUYỀN VỀ LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Quyền về lối[…]

Đọc tiếp >>

07

Th11

Cấp dưỡng nuôi con từ thời điểm nào?

CẤP DƯỠNG NUÔI CON TỪ THỜI ĐIỂM NÀO? Trên thực tiễn khi giải quyết các vụ ly hôn nếu các[…]

Đọc tiếp >>

05

Th11

Tòa án xét xử kín trong trường hợp nào?

TÒA ÁN XÉT XỬ KÍN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? Xét xử công khai là một trong những nguyên tắc cơ[…]

Đọc tiếp >>

25

Th10

Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật

ÁN LỆ SỐ 53/2022/AL VỀ VIỆC HỦY KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT Án lệ số 53/2022/AL được Hội đồng Thẩm[…]

Đọc tiếp >>

20

Th10

Xử lý hành vi không cứu giúp người bị tai nạn giao thông

XỬ LÝ HÀNH VI KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG Mỗi ngày, trên cả nước xảy ra[…]

Đọc tiếp >>

13

Th9

Tranh chấp về nuôi con và cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn

TRANH CHẤP VỀ NUÔI CON VÀ CẤP DƯỠNG NUÔI CON SAU KHI LY HÔN Con cái và tài sản là[…]

Đọc tiếp >>

25

Th8

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ Trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình […]

Đọc tiếp >>

23

Th8

Điều kiện để di chúc hợp pháp

ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC HỢP PHÁP Việc phân chia tài sản thừa kế và nghĩa vụ thừa kế được[…]

Đọc tiếp >>

22

Th8

Quy định về thụ lý, giải quyết vụ án tai nạn giao thông

QUY ĐỊNH VỀ THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TAI NẠN GIAO THÔNG Tai nạn giao thông luôn là nỗi[…]

Đọc tiếp >>