DÂN SỰ

13

Th10

Quy Trình Đăng Ký Quyền Tác Giả

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ (LUẬT 3S) – Đăng ký quyền tác giả hiện nay đang là một thủ[…]

Đọc tiếp >>

11

Th10

Thủ tục Khai nhận di sản thừa kế và sang tên đối với di sản là bất động sản

Thủ tục Khai nhận di sản thừa kế và sang tên đối với di sản là bất động sản (LUẬT[…]

Đọc tiếp >>

24

Th9

Trình tự thủ tục khởi kiện người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên

Trình tự thủ tục khởi kiện người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên Trong quá trình hoạt[…]

Đọc tiếp >>

13

Th9

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng

Mỗi cá nhân đều có quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khoẻ,[…]

Đọc tiếp >>

06

Th9

Một số vấn đề về tố tụng trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Một số vấn đề về tố tụng trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử[…]

Đọc tiếp >>

22

Th8

CV số: 2796/UBND-VX Về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập[…]

Đọc tiếp >>

14

Th8

Trách nhiệm của bên bán giao hàng hóa không phù hợp với hợp đồng

TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN GIAO HÀNG HÓA KHÔNG PHÙ HỢP VỚI HỢP ĐỒNG Hợp đồng mua bán tài sản[…]

Đọc tiếp >>

11

Th8

Công văn Số: 2490/UBND-VX ngày 26/07/2021 Về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập[…]

Đọc tiếp >>

09

Th8

Quy trình thủ tục lập Quỹ từ thiện theo quy định pháp luật

Quy trình thủ tục lập Quỹ từ thiện theo quy định pháp luật Hiện nay, đặc biệt là khi đất[…]

Đọc tiếp >>

07

Th8

06

Th8

Hợp đồng dân sự không đáp ứng về mặt hinh thức vẫn có hiệu lực trong trường hợp nào?

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ KHÔNG ĐÁP ỨNG VỀ MẶT HÌNH THỨC VẪN CÓ HIỆU LỰC TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? (LUẬT[…]

Đọc tiếp >>

06

Th8

Những trường hợp Hợp đồng dân sự bị vô hiệu

Những trường hợp Hợp đồng dân sự bị vô hiệu (LUẬT 3S)_Hợp đồng dân sự vô hiệu là một vấn[…]

Đọc tiếp >>

05

Th8

Giải quyết tranh chấp bằng thủ tục trọng tài

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG THỦ TỤC TRỌNG TÀI Ngày nay, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài dần trở[…]

Đọc tiếp >>

04

Th8

Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền ký Hợp đồng giao dịch với chính mình không?

Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền ký Hợp đồng giao dịch với chính mình không? Người[…]

Đọc tiếp >>

04

Th8

Lãi suất theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

LÃI SUẤT THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT DÂN SỰ Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản[…]

Đọc tiếp >>

28

Th7

19

Th7

Án lệ số 03/2016/AL về “Vụ án ly hôn”

Án lệ số 03/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng[…]

Đọc tiếp >>

15

Th7

Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Sau thời điểm mở thừa[…]

Đọc tiếp >>

15

Th7

Thủ tục đăng ký thường trú tại TP. HCM, Hà Nội từ 01/7/2021

Thủ tục đăng ký thường trú tại TP. HCM, Hà Nội từ 01/7/2021 Thành phố Hồ Chí Minh và Hà[…]

Đọc tiếp >>

14

Th7

Các chế định liên quan đến thừa kế theo pháp luật

CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Quyền thừa kế là một chế định trong hệ[…]

Đọc tiếp >>

13

Th7

Các loại Di chúc theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

Các loại Di chúc theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 Bộ luật dân sự 2015 quy định[…]

Đọc tiếp >>

11

Th7

08

Th7

Các quyền nhân thân con người được bảo vệ theo quy định bộ luật dân sự hiện hành

Các quyền nhân thân con người được bảo vệ theo quy định bộ luật dân sự hiện hành Quyền nhân[…]

Đọc tiếp >>

06

Th7

Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định của bộ luật dân sự hiện hành

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ[…]

Đọc tiếp >>