DÂN SỰ

15

Th9

Tổng hợp 10 bản án về yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU HUỶ VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT Kết hôn trái pháp luật[…]

Đọc tiếp >>

09

Th9

Tòa án nhân dân Tối cao Ban hành Công văn 174/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật Hình sự

Tòa án nhân dân Tối cao Ban hành Công văn 174/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong[…]

Đọc tiếp >>

08

Th9

Xác lập và quản lý di sản thờ cúng

XÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ DI SẢN THỜ CÚNG Dành một phần tài sản trong khối di sản để di[…]

Đọc tiếp >>

05

Th9

Điều kiện công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự có hiệu lực của Tòa án nước ngoài

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CÓ HIỆU LỰC CỦA TÒA ÁN[…]

Đọc tiếp >>

31

Th8

Phân biệt hợp đồng phụ và phụ lục hợp đồng

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG PHỤ VÀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG Hiện nay, để giao kết hợp đồng thì bên cạnh[…]

Đọc tiếp >>

28

Th8

Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về

QUAN HỆ NHÂN THÂN, TÀI SẢN KHI VỢ, CHỒNG BỊ TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT MÀ TRỞ VỀ Khi một[…]

Đọc tiếp >>

16

Th8

Thứ tự ưu tiên thanh toán trong giao dịch bảo đảm

THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Trong giao dịch bảo đảm, khi đến thời hạn[…]

Đọc tiếp >>

14

Th8

Quy định về xử lý tài sản thế chấp

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, thế chấp[…]

Đọc tiếp >>

04

Th8

Biện pháp bảo đảm ký cược theo Bộ luật Dân sự

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM KÝ CƯỢC THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ[…]

Đọc tiếp >>

03

Th8

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ Hiện nay trên thế giới hợp đồng điện tử đã và[…]

Đọc tiếp >>

02

Th8

Trách nhiệm bồi thường của tổ chức hành nghề công chứng  khi văn bản công chứng bị Tòa tuyên vô hiệu

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG  KHI VĂN BẢN CÔNG CHỨNG BỊ TÒA TUYÊN VÔ[…]

Đọc tiếp >>

28

Th7

Những tình tiết không phải chứng minh trong tố tụng dân sự

NHỮNG TÌNH TIẾT KHÔNG PHẢI CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Theo quy định của pháp luật về Tố[…]

Đọc tiếp >>

20

Th7

Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất trong trường hợp cha mẹ tặng cho đất nhưng không làm thủ tục tặng cho

CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CHA MẸ TẶNG CHO ĐẤT NHƯNG KHÔNG LÀM THỦ[…]

Đọc tiếp >>

17

Th7

Những tranh chấp phổ biến trong lĩnh vực xây dựng và các phương thức giải quyết

NHỮNG TRANH CHẤP PHỔ BIẾN TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT Thực tế hiện nay,[…]

Đọc tiếp >>

10

Th7

08

Th7

Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo BLDS 2015

LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN THEO BLDS 2015 Hợp đồng vay tài sản là loại hợp đồng[…]

Đọc tiếp >>

05

Th7

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng dân sự có điều kiện

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN Hợp đồng là sự thoả thuận[…]

Đọc tiếp >>

22

Th6

Hiệu lực của hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN Trong[…]

Đọc tiếp >>

17

Th6

Thời hiệu khởi kiện đối với các vụ án tranh chấp hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT[…]

Đọc tiếp >>

16

Th6

Hệ quả pháp lý của việc vượt quá phạm vi đại diện trong giao dịch dân sự

HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC VƯỢT QUÁ PHẠM VI ĐẠI DIỆN TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ Trong giao dịch[…]

Đọc tiếp >>

10

Th6

Quyền yêu cầu thi hành án trong tố tụng dân sự

QUYỀN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Thông thường, khi bản án, quyết định dân sự[…]

Đọc tiếp >>

09

Th6

Điều kiện mua nhà ở xã hội

ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Chính sách nhà ở xã hội là một phần quan trọng của chính[…]

Đọc tiếp >>

09

Th6

Kháng cáo quá hạn trong giải quyết vụ án dân sự

KHÁNG CÁO QUÁ HẠN TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ Kháng cáo là quyền của đương sự khi xét[…]

Đọc tiếp >>

08

Th6

Thẩm quyền của trọng tài và Tòa án trong giải quyết các tranh chấp

THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI VÀ TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP Trọng tài thương mại là phương[…]

Đọc tiếp >>