DÂN SỰ

22

Th12

Tổng hợp 05 Bản án Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

TỔNG HỢP 05 BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG Họ, hụi, biêu, phường là một loại giao[…]

Đọc tiếp >>

13

Th12

Quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN HẠN CHẾ QUYỀN CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CHƯA THÀNH NIÊN Theo Luật Hôn[…]

Đọc tiếp >>

12

Th12

Thời điểm thực hiện quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN QUYỀN PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Phản tố trong tố tụng[…]

Đọc tiếp >>

16

Th11

Công chứng viên có chịu trách nhiệm xác định tính thật giả của giấy tờ không?

CÔNG CHỨNG VIÊN CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM XÁC ĐỊNH TÍNH THẬT GIẢ CỦA GIẤY TỜ KHÔNG? Thực tế hiện nay[…]

Đọc tiếp >>

03

Th11

Tổng hợp các bản án hình sự về tội vu khống

TỔNG HỢP CÁC BẢN ÁN HÌNH SỰ VỀ TỘI VU KHỐNG Vu khống được hiểu là các hành vi bịa đặt[…]

Đọc tiếp >>

31

Th10

Thủ tục kháng cáo quyết định đình chỉ vụ án dân sự

THỦ TỤC KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN DÂN SỰ Kháng cáo là quyền của đương sự khi[…]

Đọc tiếp >>

30

Th10

Những trường hợp tòa án đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

NHỮNG TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ Đình chỉ giải quyết vụ án dân[…]

Đọc tiếp >>

27

Th10

Tổng hợp các bản án hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

TỔNG HỢP CÁC BẢN ÁN HÌNH SỰ VỀ TỘI VI PHẠM CHẾ ĐỘ MỘT VỢ, MỘT CHỒNG Theo quy định của[…]

Đọc tiếp >>

27

Th10

Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi nào?

TÒA ÁN TỰ MÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI KHI NÀO? Biện pháp khẩn[…]

Đọc tiếp >>

24

Th10

Thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRONG TRANH CHẤP YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ Tranh chấp thừa kế diễn ra[…]

Đọc tiếp >>

23

Th10

Tranh chấp quyền nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ

TRANH CHẤP QUYỀN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC CHA MẸ Khoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình quy[…]

Đọc tiếp >>

12

Th10

Bên cho thuê nhà được chấm dứt Hợp đồng thuê khi nào?

BÊN CHO THUÊ NHÀ ĐƯỢC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ KHI NÀO? Hợp đồng thuê nhà là một loại giao[…]

Đọc tiếp >>

04

Th10

Toà án trả đơn khởi kiện dân sự khi nào?

TOÀ ÁN TRẢ ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ KHI NÀO? Căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng[…]

Đọc tiếp >>

15

Th9

Tổng hợp 10 bản án về yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU HUỶ VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT Kết hôn trái pháp luật[…]

Đọc tiếp >>

09

Th9

Tòa án nhân dân Tối cao Ban hành Công văn 174/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật Hình sự

Tòa án nhân dân Tối cao Ban hành Công văn 174/TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong[…]

Đọc tiếp >>

08

Th9

Xác lập và quản lý di sản thờ cúng

XÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ DI SẢN THỜ CÚNG Dành một phần tài sản trong khối di sản để di[…]

Đọc tiếp >>

05

Th9

Điều kiện công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự có hiệu lực của Tòa án nước ngoài

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CÓ HIỆU LỰC CỦA TÒA ÁN[…]

Đọc tiếp >>

31

Th8

Phân biệt hợp đồng phụ và phụ lục hợp đồng

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG PHỤ VÀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG Hiện nay, để giao kết hợp đồng thì bên cạnh[…]

Đọc tiếp >>

28

Th8

Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về

QUAN HỆ NHÂN THÂN, TÀI SẢN KHI VỢ, CHỒNG BỊ TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT MÀ TRỞ VỀ Khi một[…]

Đọc tiếp >>

16

Th8

Thứ tự ưu tiên thanh toán trong giao dịch bảo đảm

THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Trong giao dịch bảo đảm, khi đến thời hạn[…]

Đọc tiếp >>

14

Th8

Quy định về xử lý tài sản thế chấp

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, thế chấp[…]

Đọc tiếp >>

04

Th8

Biện pháp bảo đảm ký cược theo Bộ luật Dân sự

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM KÝ CƯỢC THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ[…]

Đọc tiếp >>

03

Th8

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ Hiện nay trên thế giới hợp đồng điện tử đã và[…]

Đọc tiếp >>

02

Th8

Trách nhiệm bồi thường của tổ chức hành nghề công chứng  khi văn bản công chứng bị Tòa tuyên vô hiệu

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG  KHI VĂN BẢN CÔNG CHỨNG BỊ TÒA TUYÊN VÔ[…]

Đọc tiếp >>