DÂN SỰ

19

Th7

Án lệ số 03/2016/AL về “Vụ án ly hôn”

Án lệ số 03/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng[…]

Đọc tiếp >>

15

Th7

Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Sau thời điểm mở thừa[…]

Đọc tiếp >>

15

Th7

Thủ tục đăng ký thường trú tại TP. HCM, Hà Nội từ 01/7/2021

Thủ tục đăng ký thường trú tại TP. HCM, Hà Nội từ 01/7/2021 Thành phố Hồ Chí Minh và Hà[…]

Đọc tiếp >>

14

Th7

Các chế định liên quan đến thừa kế theo pháp luật

CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Quyền thừa kế là một chế định trong hệ[…]

Đọc tiếp >>

13

Th7

Các loại Di chúc theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

Các loại Di chúc theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 Bộ luật dân sự 2015 quy định[…]

Đọc tiếp >>

11

Th7

08

Th7

Các quyền nhân thân con người được bảo vệ theo quy định bộ luật dân sự hiện hành

Các quyền nhân thân con người được bảo vệ theo quy định bộ luật dân sự hiện hành Quyền nhân[…]

Đọc tiếp >>

06

Th7

Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định của bộ luật dân sự hiện hành

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ[…]

Đọc tiếp >>

03

Th7

Hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật về lãi suất, phạt vi phạm

Hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật về lãi suất, phạt vi phạm TANDTC đã công bố Dự[…]

Đọc tiếp >>

02

Th7

Tổng hợp các dạng Hợp đồng thông dụng theo pháp luật dân sự hiện hành

Tổng hợp các dạng Hợp đồng thông dụng theo pháp luật dân sự hiện hành Ngày nay, cùng với sự[…]

Đọc tiếp >>

02

Th7

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong và ngoài[…]

Đọc tiếp >>

26

Th6

Bàn về quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Bàn về quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài ThS.[…]

Đọc tiếp >>

25

Th6

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo luật hiện hành

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH THEO LUẬT HIỆN HÀNH Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh[…]

Đọc tiếp >>

23

Th6

Những hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải công chứng theo quy định hiện hành

NHỮNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH Giao dịch dân sự được[…]

Đọc tiếp >>

23

Th6

Thủ tục công chứng theo quy định của pháp luật hiện hành

Thủ tục công chứng theo quy định pháp luật hiện hành Công chứng là gì? Pháp luật hiện hành quy[…]

Đọc tiếp >>

11

Th6

Quy trình, thủ tục và các vấn đề liên quan việc giải quyết Vụ án dân sự của Toà án

QUY TRÌNH THỦ TỤC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CỦA TOÀ ÁN[…]

Đọc tiếp >>

09

Th6

Thủ tục mua bán, sáp nhập công ty theo quy định luật doanh nghiệp hiện hành

THỦ TỤC MUA BÁN, SÁP NHẬP CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Mua bán sát nhập[…]

Đọc tiếp >>

07

Th6

Các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh và mức xử phạt theo quy định hiện hành

Các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh và mức xử phạt theo quy định hiện hành Trong[…]

Đọc tiếp >>

02

Th6

Mức thu án phí, lệ phí tòa án năm 2021

MỨC THU ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN NĂM 2021 Mức thu án phí, lệ phí Tòa án đối với[…]

Đọc tiếp >>

24

Th5

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2021

(LUẬT 3S) – Giấy phép lao động là một loại giấy tờ bắt buộc đối với việc các lao động[…]

Đọc tiếp >>

21

Th5

Sự kiện bất khả kháng trong thực hiện hợp đồng

Dưới góc độ pháp lý và khía cạnh thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, một vấn đề pháp lý[…]

Đọc tiếp >>

20

Th5

Căn cức xác lập, chấm dứt quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền sở hữu là quyền và pháp luật cho phép một chủ thể được có các quyền bao gồm quyền[…]

Đọc tiếp >>

19

Th5

Xác định tài chung, tài sản riêng của vợ chồng

Trong giai đoạn hôn nhân, vợ chồng thường ít khi rạch ròi với nhau về mặt tiền bạc, tài sản[…]

Đọc tiếp >>

15

Th5

Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp các loại Báo cáo nào

Thuế là một trong những khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước mà bắt buộc mỗi cá nhân,[…]

Đọc tiếp >>