BẢO HIỂM

27

Th9

Giám đốc công ty có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bắt buộc hay không?

Giám đốc công ty có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bắt buộc hay không? Chế độ bảo hiểm[…]

Đọc tiếp >>

13

Th9

Từ năm 2021, hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH không?

TỪ NĂM 2021, HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC CÓ BẮT BUỘC THAM GIA BHXH KHÔNG? (LUẬT 3S) – Bộ luật Lao động[…]

Đọc tiếp >>

16

Th7

Thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một[…]

Đọc tiếp >>

09

Th7

Chế đột thai sản theo Bảo hiểm xã hội 2021

CHẾ ĐỘT THAI SẢN THEO BẢO HIỂM XÃ HỘI 2021 Bảo hiểm thai sản là chế độ thuộc hệ thống[…]

Đọc tiếp >>

07

Th7

Chế độ ốm đau theo bảo hiểm xã hội

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THEO BẢO HIỂM XÃ HỘI Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được[…]

Đọc tiếp >>

01

Th7

Điều kiện, quy trình thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện, quy trình thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần Bảo hiểm xã hội là chế độ[…]

Đọc tiếp >>

28

Th5

Các khoản thu nhập đóng, không đóng bhxh năm 2021

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm là một[…]

Đọc tiếp >>