THUẾ

13

Th3

Tổng cụ thuế giải đáp vướng mắc khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2023

TỔNG CỤ THUẾ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2023 Ngày 12/3/2024, Tổng[…]

Đọc tiếp >>

24

Th1

Nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của đơn vị chi trả thu nhập

NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ THU NHẬP Quyết toán[…]

Đọc tiếp >>

02

Th1

Điều kiện miễn lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh năm 2024

ĐIỀU KIỆN MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI KHI TẠM NGỪNG KINH DOANH NĂM 2024 Tạm ngưng kinh doanh sẽ được[…]

Đọc tiếp >>

03

Th10

Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn hay không?

HÀNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN HAY KHÔNG? Hàng tiêu dùng nội bộ là gì? Có[…]

Đọc tiếp >>

09

Th9

Toàn bộ Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Toàn bộ Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn,[…]

Đọc tiếp >>

09

Th8

Sử dụng hóa đơn khi thanh lý tài sản cố định

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH   Cơ sở pháp lý áp dụng – Nghị[…]

Đọc tiếp >>

01

Th8

Nguyên tắc chuyển lỗ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

NGUYÊN TẮC CHUYỂN LỖ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Khi hoạt động kinh doanh, tùy vào từng[…]

Đọc tiếp >>

23

Th7

Quyết định 970/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do[…]

Đọc tiếp >>

22

Th7

Bốn trường hợp phải gửi mẫu thông báo 04/SS-HĐĐT về hóa đơn có sai sót

BỐN TRƯỜNG HỢP PHẢI GỬI MẪU THÔNG BÁO 04/SS-HĐĐT VỀ HÓA ĐƠN CÓ SAI SÓT Việc xuất, viết hóa đơn[…]

Đọc tiếp >>

21

Th7

Thuế TNCN đối với tiền nhuận bút

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TIỀN NHUẬN BÚT Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn[…]

Đọc tiếp >>

19

Th7

Quy định về chứng từ không thanh toán bằng tiền mặt

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KHÔNG THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT Thanh toán không dùng tiền mặt là một hình[…]

Đọc tiếp >>

14

Th7

Thuế TNCN từ hoạt động nhượng quyền thương mại

THUẾ TNCN TỪ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là một trong những[…]

Đọc tiếp >>

06

Th7

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN GIAO, CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Theo quy[…]

Đọc tiếp >>

03

Th7

Hồ sơ miễn thuế liên quan đến bất động sản khi bỏ sổ hộ khẩu

HỒ SƠ MIỄN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN KHI BỎ SỔ HỘ KHẨU Theo quy định của pháp[…]

Đọc tiếp >>

01

Th7

Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————[…]

Đọc tiếp >>

26

Th6

Công văn 1861/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự[…]

Đọc tiếp >>

19

Th6

Tổng Cục Thuế chỉ đạo kiểm tra người nộp thuế xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn

TỔNG CỤC THUẾ CHỈ ĐẠO KIỂM TRA NGƯỜI NỘP THUẾ XUẤT HÓA ĐƠN VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN Mới đây, Tổng[…]

Đọc tiếp >>

15

Th6

Chính sách thuế đối với hoạt động giáo dục, đào tạo

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO Hoạt động giáo dục, đào tạo luôn là hoạt[…]

Đọc tiếp >>

14

Th6

Thuế TNCN đối với thu nhập từ việc trúng thưởng

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ VIỆC TRÚNG THƯỞNG Trúng thưởng là nguồn thu nhập có được nhờ may[…]

Đọc tiếp >>

12

Th6

Tổng cục Thuế ban hành Quy chế giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế các cấp.

TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP Ngày[…]

Đọc tiếp >>

04

Th6

Nghĩa vụ thuế TNDN đối với khoản thu nhập nhận được từ đầu tư ra nước ngoài?

NGHĨA VỤ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI KHOẢN THU NHẬP NHẬN ĐƯỢC TỪ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI? Doanh nghiệp Việt[…]

Đọc tiếp >>

04

Th6

Tổng hợp giải đáp thắc mắc của cơ quan thuế về Hóa đơn điện tử

TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CƠ QUAN THUẾ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Nhằm hỗ trợ người nộp[…]

Đọc tiếp >>

04

Th6

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2023 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc làm của các[…]

Đọc tiếp >>

04

Th6

Quyết định số 78/QĐ-TCT về Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Quyết định số 78/QĐ-TCT về Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu[…]

Đọc tiếp >>