THUẾ

29

Th5

Các nhóm đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN Hiện nay hầu[…]

Đọc tiếp >>

24

Th5

Mức xử lý đối với hành vi mua bán hóa đơn trái phép

MỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI MUA BÁN HÓA ĐƠN TRÁI PHÉP Hóa đơn giá trị gia tăng là[…]

Đọc tiếp >>

24

Th5

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế?

GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ? Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cho phép tổ[…]

Đọc tiếp >>

22

Th5

Kết luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT 2023

KẾT LUẬN VỀ DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ GIẢM THUẾ GTGT 2023 Vừa qua, Tổng Thư ký[…]

Đọc tiếp >>

20

Th5

Nhận diện một số dấu hiệu rủi ro gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử theo Tổng cục Thuế

NHẬN DIỆN MỘT SỐ DẤU HIỆU RỦI RO GIAN LẬN TRONG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO TỔNG CỤC[…]

Đọc tiếp >>

16

Th5

Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

THUẾ TNCN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH Khi thực hiện quyền chuyển nhượng phần vốn góp[…]

Đọc tiếp >>

10

Th5

Thuế TNCN đối với Cá nhân có Ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN Thuế TNCN là[…]

Đọc tiếp >>

09

Th5

Thu nhập từ “Tiền ảo” có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

THU NHẬP TỪ “TIỀN ẢO” CÓ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG? Hiện nay, trên thế giới cũng[…]

Đọc tiếp >>

08

Th5

27

Th4

Sử dụng hóa đơn GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT CHO CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn[…]

Đọc tiếp >>

26

Th4

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN? Vi phạm hành chính là hành[…]

Đọc tiếp >>

25

Th4

Thuế TNCN đối với Cá nhân ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KÝ HĐLĐ DƯỚI 3 THÁNG HOẶC KHÔNG KÝ HĐLĐ Hiện nay, nhiều người lao[…]

Đọc tiếp >>

25

Th4

Chính sách Thuế đối với Cá nhân kinh doanh

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH Theo quy định pháp luật, cá nhân có phát sinh doanh[…]

Đọc tiếp >>

19

Th4

Cá nhân kê khai nộp thuế trên sàn thương mại điện tử như thế nào?

CÁ NHÂN KÊ KHAI NỘP THUẾ TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO? Hoạt động thương mại điện[…]

Đọc tiếp >>

15

Th4

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2023

Chính thức: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2023 Ngày 14/04/2023 Chính phủ ban hành Nghị[…]

Đọc tiếp >>

31

Th3

Có phải lập biên bản điều chỉnh và thông báo tới cơ quan thuế khi HĐĐT bị sai sót?

CÓ PHẢI LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH VÀ THÔNG BÁO TỚI CƠ QUAN THUẾ KHI HĐĐT BỊ SAI SÓT? Việc[…]

Đọc tiếp >>

21

Th12

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử

THỜI ĐIỂM KÝ SỐ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt[…]

Đọc tiếp >>

16

Th12

Thủ tục đóng mã số thuế

THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ Mã số thuế đối với doanh nghiệp nói riêng và người nộp thuế nói[…]

Đọc tiếp >>

14

Th12

Miễn thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU Hiện nay có rất nhiều công ty[…]

Đọc tiếp >>

12

Th12

Có phải nộp hồ sơ khai thuế khi bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh

CÓ PHẢI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ KHI BỊ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU HỒI GIẤY PHÉP[…]

Đọc tiếp >>

26

Th11

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là gì? khi nào phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế?

CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ LÀ GÌ? KHI NÀO PHẢI CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ Mã[…]

Đọc tiếp >>

24

Th11

Người lao động tự quyết toán thuế như thế nào?

NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NHƯ THẾ NÀO? Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) là quyền[…]

Đọc tiếp >>

22

Th11

Có những loại mã số thuế nào? Cấu trúc của mã số thuế

CÓ NHỮNG LOẠI MÃ SỐ THUẾ NÀO? CẤU TRÚC CỦA MÃ SỐ THUẾ Doanh nghiệp và các tổ chức kinh[…]

Đọc tiếp >>

15

Th11

Thuế TNCN đối với ủy quyền tặng cho bất động sản

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI ỦY QUYỀN TẶNG CHO BẤT ĐỘNG SẢN Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên bán[…]

Đọc tiếp >>