LAO ĐỘNG

18

Th12

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

THỜI HIỆU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và[…]

Đọc tiếp >>

14

Th9

Quy định về sử dụng người lao động khuyết tật

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT Người khuyết tật được xem là những đối tượng cần[…]

Đọc tiếp >>

30

Th8

Hướng dẫn giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động

HƯỚNG DẪN GIÁM ĐỊNH BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Giám định mức suy giảm khả năng lao động[…]

Đọc tiếp >>

29

Th8

Quy định về tạm đình chỉ công việc của Người lao động

QUY ĐỊNH VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Tạm đình chỉ công việc là các biện[…]

Đọc tiếp >>

25

Th8

Các chế độ đối với Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

CÁC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP Trong quá trình lao động, một số công[…]

Đọc tiếp >>

14

Th8

Những quyền lợi của người lao động khi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI LÀM CÁC CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM Công việc[…]

Đọc tiếp >>

08

Th8

Những quy định cần biết về sử dụng lao động là người cao tuổi

NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI Ngày nay, việc người lao động[…]

Đọc tiếp >>

07

Th8

Quy định về sử dụng lao động là người chưa thành niên

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Theo quy định pháp luật hiện hành, lao[…]

Đọc tiếp >>

04

Th5

Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI SINH CON Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà[…]

Đọc tiếp >>

26

Th4

Thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động do hoàn cảnh thay đổi cơ bản

THỰC HIỆN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO HOÀN CẢNH THAY ĐỔI Trong quá trình thực hiện hợp[…]

Đọc tiếp >>

08

Th2

Một số vấn đề về thỏa ước lao động tập thể

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Mối quan hệ lao động giữa người lao động[…]

Đọc tiếp >>

07

Th2

Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Người Việt Nam ra nước ngoài lao động, Người[…]

Đọc tiếp >>

01

Th2

Một số vấn đề về thử việc người lao động cần biết

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỬ VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT Hiện nay, các công ty thường yêu cầu[…]

Đọc tiếp >>

11

Th1

Chế độ chuyển người lao động làm việc khác khi bị tai nạn lao động

CHẾ ĐỘ CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÁC KHI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG Tai nạn lao động là[…]

Đọc tiếp >>

09

Th1

Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người lao động

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Thai sản là một trong những chế[…]

Đọc tiếp >>

29

Th12

Chế định về quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo bộ luật lao động

CHẾ ĐỊNH VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG  Quấy rối tình dục[…]

Đọc tiếp >>

27

Th12

Hướng dẫn giám định thương tật lần đầu cho người lao động

HƯỚNG DẪN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT LẦN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Khi phát sinh tai nạn trong quá trình[…]

Đọc tiếp >>

26

Th12

Trách nhiệm bồi thiệt thiệt hại do tài sản gây ra

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN GÂY RA Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng[…]

Đọc tiếp >>

23

Th12

Người bị tai nạn lao động trên 80 % được hưởng những chế độ nào?

NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG TRÊN 80 % ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG CHẾ ĐỘ NÀO? Trong quá trình làm việc,[…]

Đọc tiếp >>

20

Th12

Tai nạn nào được xem là tai nạn lao động?

TAI NẠN NÀO ĐƯỢC XEM LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG? Những rủi ro, tai nạn trong lao động là những[…]

Đọc tiếp >>

17

Th12

Chế độ bồi thường cho người chết do tai nạn lao động?

CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI CHẾT DO TAI NẠN LAO ĐỘNG? Trong quá trình làm việc hoặc quá trình[…]

Đọc tiếp >>

06

Th12

Trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi hợp nhất, sáp nhập công ty

TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY Theo quy định thì[…]

Đọc tiếp >>

03

Th12

Chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI THỰC HIỆN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Trong thực tế khi một[…]

Đọc tiếp >>

30

Th11

Hợp đồng lao động bị vô hiệu trong trường hợp nào?

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ VÔ HIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? Không phải trường hợp nào người lao động và[…]

Đọc tiếp >>