LAO ĐỘNG

29

Th6

Một số điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của bộ luật lao động năm 2019

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM[…]

Đọc tiếp >>

23

Th6

Đình công là gì? Quyền lợi của người lao động sau đình công?

ĐÌNH CÔNG LÀ GÌ? QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU ĐÌNH CÔNG? Để phản đối các chính sách lương,[…]

Đọc tiếp >>

25

Th5

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hiện nay kinh[…]

Đọc tiếp >>

20

Th5

Tai nạn lao động và quyền lợi của người lao động

Tai nạn lao động và quyền lợi của người lao động Khi người lao động thực hiện công việc của[…]

Đọc tiếp >>

16

Th5

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động?

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động? Trong quan hệ lao động luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn giữa[…]

Đọc tiếp >>

09

Th5

Khi nào người lao động và người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Khi nào người lao động và người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao[…]

Đọc tiếp >>

15

Th10

Những đối tượng được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quyết định Số: 28/2021/QĐ-TTg

Những đối tượng được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quyết định Số: 28/2021/QĐ-TTg Dịch bệnh[…]

Đọc tiếp >>

27

Th9

Giám đốc công ty có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bắt buộc hay không?

Giám đốc công ty có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bắt buộc hay không? Chế độ bảo hiểm[…]

Đọc tiếp >>

21

Th9

Quy trình khởi kiện tranh chấp lao động

Quy trình khởi kiện tranh chấp lao động Hiện nay, xảy ra ngày càng nhiều các sự việc dẫn đến[…]

Đọc tiếp >>

20

Th9

Thời hạn chốt sổ bảo hiểm của người lao động khi công ty chấm dứt hợp đồng lao động

THỜI HẠN CHỐT SỔ BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CÔNG TY CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Sổ[…]

Đọc tiếp >>

20

Th9

Công ty có được quyền khấu trừ lương của người lao động trong mọi trường hợp không?

CÔNG TY CÓ ĐƯỢC QUYỀN KHẤU TRỪ LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP? Khấu trừ tiền lương[…]

Đọc tiếp >>

17

Th9

Người lao động “Nghỉ ngang” thì được giải quyết trợ cấp, BHXH như thế nào?

Người lao động “Nghỉ ngang” thì được giải quyết trợ cấp, BHXH như thế nào? Theo quy định của Bộ[…]

Đọc tiếp >>

15

Th9

Gây thiệt hại cho công ty, người lao động phải bồi thường như thế nào?

Gây thiệt hại cho công ty, người lao động phải bồi thường như thế nào? Đã có rất nhiều trường[…]

Đọc tiếp >>

14

Th9

Có được áp dụng thử việc đối với người lao động nước ngoài?

Có được áp dụng thử việc đối với người lao động nước ngoài? Hiện nay số lượng người nước ngoài[…]

Đọc tiếp >>

13

Th9

Từ năm 2021, hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH không?

TỪ NĂM 2021, HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC CÓ BẮT BUỘC THAM GIA BHXH KHÔNG? (LUẬT 3S) – Bộ luật Lao động[…]

Đọc tiếp >>

09

Th9

Không được xử lý kỷ luật người lao động trong trường hợp nào?

Không được xử lý kỷ luật người lao động trong trường hợp nào? Không phải trong bất kì trường hợp[…]

Đọc tiếp >>

30

Th8

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký bao nhiêu lần?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký bao nhiêu lần? (LUẬT 3S) – Hiện nay, khi tham[…]

Đọc tiếp >>

27

Th8

Các trường hợp người lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (LUẬT 3S) – Khác với[…]

Đọc tiếp >>

12

Th8

Có được quyền sửa đổi hợp đồng lao động đã ký kết?

Có được quyền sửa đổi hợp đồng lao động đã ký kết? Hợp đồng lao động là văn bản thỏa[…]

Đọc tiếp >>

12

Th8

Quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là[…]

Đọc tiếp >>

11

Th8

Quy trình chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đúng luật

Quy trình chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đúng luật Trong hợp[…]

Đọc tiếp >>

11

Th8

Chủ thể có thẩm quyền ký kết Hợp đồng lao động

Chủ thể có thẩm quyền ký kết Hợp đồng lao động Người sử dụng lao động và người lao động[…]

Đọc tiếp >>

10

Th8

Hợp đồng lao động bằng miệng có giá trị pháp lý hay không?

Hợp đồng lao động bằng miệng có giá trị pháp lý hay không? Hợp đồng lao động là sự thỏa[…]

Đọc tiếp >>

05

Th7

Khi nào công ty được phép chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Khi nào công ty được phép chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động[…]

Đọc tiếp >>