28

Th5

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm là một trong những chính sách về bảo hiểm được đông đảo người lao động quan tâm. Dưới đây là 15 khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và 10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021 theo quy định.

1.Các khoản thu nhập đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ Khoản 2, Điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội 2014;  Khoản 2 Điều 17, Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Khoản 5, Điều 3, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc bao gồm:

Cụ thể, các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021 bao gồm 10 khoản sau:

 1. Tiền lương;
 2. Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 3. Phụ cấp trách nhiệm;
 4. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 5. Phụ cấp thâm niên;
 6. Phụ cấp khu vực;
 7. Phụ cấp lưu động;
 8. Phụ cấp thu hút;
 9. Phụ cấp có tính chất tương tự;
 10. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

2. Khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đồng thời là tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

Do đó: Các khoản thu nhập của NLĐ không được tính đóng BHXH bắt buộc cũng đồng thời sẽ không được tính đóng BHYT, BHTN. Như vậy thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi sau:

 1. Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật lao động;
 2. Tiền thưởng sáng kiến;
 3. Tiền ăn giữa ca;
 4. Khoản hỗ trợ xăng xe;
 5. Khoản hỗ trợ điện thoại;
 6. Khoản hỗ trợ đi lại;
 7. Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;
 8. Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;
 9. Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;
 10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;
 11. Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;
 12. Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;
 13. Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;
 14. Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;
 15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của Luật 3S dựa trên quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm tư vấn. Để được tư vấn chi tiết, giải quyết cho từng trường hợp cụ thể, quý khách hàng vui lòng gọi hotline:0363.38.34.38 hoặc gửi email:info.luat3s@gmail.com để được Luật sư tư vấn chi tiết.

 

 

Trả lời

Tin tức liên quan