18

Th2

bắt buộc đăng ký thực hành về Sở y tế trước khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược

Luật 3S nhận được một câu hỏi từ bạn đọc là bạn Lê Thuý Hà ở Đà Nẵng có nội dung như sau:

“Vừa rồi, khi tôi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược nộp tại Sở y tế thì Sở Y tế đã yêu cầu cơ sở thực hành phải đăng ký tên tôi lên Sở trước thì sau đó mới nộp được hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, Sở y tế phản hồi như vậy có đúng quy định pháp luật hiện hành hay không vì nhà thuốc của tôi không đăng ký tên tôi trong danh sách thực hành về Sở y tế?”

 

Về vấn đề này, dựa trên thông tin bạn cung cấp, Luật 3S tư vấn như sau:

Theo Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược:

“Cơ sở thực hành chuyên môn:

Đối với cơ sở bán lẻ thuốc:

a) Ngoài việc thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều này, trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, người đứng đầu cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở, trong đó phải nêu rõ các nội dung sau: Tên, địa chỉ cơ sở thực hành; họ và tên người đăng ký thực hành; nội dung thực hành; thời gian bắt đầu thực hành; người được giao hướng dẫn thực hành;”.

Theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế:

“Bãi bỏ các quy định sau đây của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược:

Khoản 4 Điều 19”.

Như vậy, hiện nay cơ sở thực hành chuyên môn bán lẻ thuốc không cần phải gửi danh sách đăng ký lên Sở Y tế trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Dược; Điều 3 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược; Khoản 1 Điều 4 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018  của Chính phủ quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật 3S về vấn đề mà bạn đọc thắc mắc, để được tư vấn giải đáp chi tiết về các quy định pháp luật liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ Hotline 0363.38.34.38 để được Luật 3S hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Trả lời

Tin tức liên quan