20

Th11

QĐ 36/QĐ-XPVPHC ngày 12/11/2020 xử phạt Bệnh viện quốc tế Vinh về việc quảng cáo không đúng quy định

Các cơ sở y tế tham khảo để tránh trường hợp vi phạm tương tự.

Nội dung Quyết định xử phạt: Xem mục Tải về phía trên bài viết

Trả lời

Tin tức liên quan