18

Th10

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế kỳ tháng 9 năm 2022 và Quý III năm 2022

 

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới các doanh nghiệp về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế kỳ tháng 9 năm 2022 và Quý III năm 2022 như sau:

+ Đối với trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân (tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công) theo tháng thì thời hạn nhận hồ sơ khai thuế kỳ tháng 9 năm 2022 là ngày 20/10/2022;

+ Đối với trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công) theo quý thì thời hạn nhận hồ sơ khai thuế kỳ Quý III năm 2022 là ngày 31/10/2022;

Theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ thì thời hạn nộp thuế đối thuế giá trị gia tăng kỳ tháng 9 năm 2022 và kỳ Quý III năm 2022 không được gia hạn nên thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Quá thời hạn trên người nộp thuế chưa thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Quá thời hạn trên người nộp thuế chưa thực hiện nộp tiền thuế theo quy định sẽ bị tính tiền chậm nộp tương ứng với phần thuế chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

Tin tức liên quan