08

Th7

Thủ tục, hồ sơ xin bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

I.KHÁI NIỆM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Chứng chỉ hành nghề được xem là Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho các nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật để có thể hoạt động trong một ngành nghề nào đó.

Tùy thuộc vào tính chất của ngành nghề và nhu cầu quản lí, Nhà nước xác định cụ thể những ngành nghề mà những người hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề đó phải có chứng chỉ hành nghề. Thông thường những ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề là những ngành nghề nghề có liên quan đến lợi ích công.

Doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì một trong những người quản lí, điều hành doanh nghiệp phải có chứng chỉ đó. Riêng đối với công ty hợp danh, tất cả thành viên hợp danh phải có chứng chỉ hành ngề. Còn đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lí phải có chứng chỉ hành nghề.

II.THỦ TỤC BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

1.Điều kiện

1.Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận là lương y;

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2.Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3.Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4.Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2.Thành phần hồ sơ

Căn cứ theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 05 Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp;

c) Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo tối thiểu là 6 tháng phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung.

3.Trình tự thực hiện

Bước 1, Người đề nghị nộp hồ sơ đến Sở Y tế

Bước 2, Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị

Bước 3, Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định, cụ thể:

-Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10  ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

-Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn  05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị hoàn thiện hồ sơ. Văn bản phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung và nội dung cần sửa đổi.

-Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu lý do.

4.Lệ phí: 360.000 VNĐ Theo quy định tại Thông tư 278/2016/TT-BTC

 

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của Luật 3S dựa trên quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm tư vấn. Để được tư vấn chi tiết, giải quyết cho từng trường hợp cụ thể, quý khách hàng vui lòng gọi hotline: 0363.38.34.38 hoặc gửi email: info.luat3s@gmail.com để được Luật sư tư vấn chi tiết.

Tin tức liên quan