05

Th4

(LUẬT 3S) – Bạn đang dự định thành lập Công ty, bạn đang muốn tìm một đơn vị uy tín để tư vấn toàn bộ quy trình thủ tục thành lập Công ty và những vấn đề liên quan chi phí, thuế phải đóng khi thành lập Công ty … Luật 3S là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên tư vấn, hỗ trợ thành lập Doanh nghiệp và kế toán thuế. Hiện tại, Luật 3S đã tư vấn thành lập và đang đồng hành với vai trò là cố vấn pháp lý cho hơn 300.000 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Luật 3S là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này, tiếp xúc hàng nghìn khách hàng, nên chúng tôi biết được những khó khăn, trở ngại mà hầu hết các chủ doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thành lập doanh nghiệp cũng như quá trình Công ty đi vào hoạt động sau này. Để giúp cho các chủ Doanh nghiệp hiểu rõ về các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập Công ty một cách tổng quan, dễ hiểu nhất, để tự tin bước vào con đường kinh doanh với vai trò là một pháp nhân theo luật doanh nghiệp hiện hành. Luật 3S chia sẻ toàn bộ những quy định pháp luật, những lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện thành lập doanh nghiệp tại TỈNH VĨNH PHÚC. Kính mời mọi người cùng đọc bài viết tư vấn bên dưới.

 

DANH SÁCH ĐỊA BÀN KHU VỰC ĐƯỢC LUẬT 3S TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – ĐĂNG KÝ KINH DOANH – XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH 

Thành lập Công ty tại Thành phố Vĩnh Yên

Thành lập Công ty tại Thành phố Phúc Yên

Thành lập Công ty tại Huyện Bình Xuyên

Thành lập Công ty tại Huyện Lập Thạch

Thành lập Công ty tại Huyện Sông Lô

Thành lập Công ty tại Huyện Tam Dương

Thành lập Công ty tại Huyện Tam Đảo

Thành lập Công ty tại Huyện Vĩnh Tường

Thành lập Công ty tại Huyện Yên Lạc

 

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Nghị định 01/2021”);

– Thông tư 01/202/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Thông tư 01/2021”);

– Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ngày 06/07/2018 Ban hành hệ thống ngành kinh tế (sau đây gọi tắt là “Quyết định 27/2018”).

2. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

*** Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (thực hiện theo Mẫu Phụ lục I-1 Thông tư 01/2021)

(2) Điều lệ công ty (Điều lệ Công ty do Doanh nghiệp tự soạn thảo theo quy định pháp luật hiện hành).

(3) Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp Chủ sở hữu Công ty uỷ quyền người khác thực hiện thủ tục).

(4) Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) của Chủ sở hữu là cá nhân.

+ Trường hợp là tổ chức: Bản sao hợp lệ của Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp người này là Nhà nước);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Trường hợp chủ sở hữu uỷ quyền người khác thực hiện thủ tục: Phải cung cấp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương).

*** Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu

(2) Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

(5) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật

(6) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(7) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

*** Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định;

(2) Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

(3) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông là cá nhân;

(5) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật

(6) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

(8) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

3. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

Bước 1: Luật 3S tư vấn chi tiết toàn bộ thủ tục, tư vấn Khách hàng chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ để thành lập Công ty.

Để thực hiện thủ tục thành lập Doanh nghiệp, chủ sở hữu Công ty chỉ cần chuẩn bị các thông tin sau đây để Luật 3S soạn lập Hồ sơ thành lập Công ty:

(1) Chọn loại hình Doanh nghiệp

Tuỳ vào số lượng người góp vốn thành lập Công ty, tuỳ nhu cầu, mong muốn của quý Khách hàng trong hoạt động kinh doanh, Luật 3S sẽ tư vấn loại hình doanh nghiệp phù hợp để đăng ký kinh doanh theo quy định. Luật sư sẽ phân tích ưu điểm, nhược điểm, bản chất của mỗi loại hình kinh doanh, để quý khách hàng có cái nhìn bao quát về mỗi loại hình và đưa ra quyết định phù hợp nhất cho việc thành lập Công ty của mình dựa trên sự tham vấn của Luật sư tư vấn.

(2) Đặt Tên Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đặt tên bằng Tên Tiếng việt, có thể đặt thêm tên Tiếng nước ngoài và/ hoặc tên Viết tắt theo quy tắc đặt tên của Luật doanh nghiệp. Lưu ý Tên tiếng ngoài hoặc tên viết tắt phải được dịch từ chính Tên Tiéng Việt.

Doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước; không Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó; không Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Luật 3S sẽ tư vấn và tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký thành công của Tên doanh nghiệp được Khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp tên Doanh nghiệp không có khả năng đăng ký thành công thì Luật 3S sẽ tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh Tên Công ty để được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh.

(2) Địa chỉ trụ sở chính

Trụ sở chính của Doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Doanh nghiệp lựa chọn một địa chỉ làm địa chỉ trụ sở chính để đăng ký kinh doanh, thành lập Công ty và địa chỉ này phải được phép đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty có thể đặt địa chỉ trụ sở chính tại Nhà ở riêng lẻ hoặc Toà nhà văn phòng, Địa điểm được nhà nước phê duyệt có công năng thương mại (được phép kinh doanh).

Công ty không được đăng ký kinh doanh tại Nhà chung cư nếu Chung cư đó chỉ có chức năng để ở (tức không có chức năng kinh doanh) (Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014).

(3) Ngành nghề kinh doanh

Công ty được đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh, đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam. Hiện tại, Cơ sở pháp lý để Doanh nghiệp lựa chọn và đăng ký mã ngành kinh doanh theo quy định sẽ căn cứ vào Quyết định 27/2018 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Qúy khách hàng chỉ cần cung cấp lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, Công ty luật 3S sẽ tư vấn và đăng ký mã ngành kinh doanh phù hợp với hệ thống ngành nghề kinh doanh theo quy định. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện ngay giai đoạn ban đầu khi thành lập Doanh nghiệp (điều kiện về loại hình Doanh nghiệp, Vốn pháp định, Người đại diện, điều kiện khác theo quy định chuyên ngành …) Luật 3S sẽ tư vấn cho quý khách hàng nắm thông tin để chuẩn bị cho việc đăng ký kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác theo Luật chỉ cần bảo đảm và thực hiện đúng điều kiện kinh doanh sau khi thành lập Công ty, Luật 3s cũng sẽ tư vấn điều kiện chi tiết tương ứng đối với ngành nghề để khách hàng thực hiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

+ Một số ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định ngay từ ban đầu thành lập Công ty chẳng hạn như là: Kinh doanh bảo hiểm, Chứng khoán, dịch vụ lữ hành …

+ Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trước khi triển khai hoạt động, yêu cầu phải có giấy phép đủ điều kiện sau khi thành lập Công ty, chẳng hạn như: Phòng khám, Trung tâm dạy học, môi giới việc làm, cung ứng lao động, ngành nghề dịch vụ cầm đồ, kinh doanh bảo vệ …

(4) Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp vào Công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi trong Điều lệ Công ty. Pháp luật nghiêm cấm hành vi Công ty kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Luật 3S sẽ tư vấn một số lưu ý quan trọng trong việc kê khai vốn điều lệ để phù hợp với việc kinh doanh của Khách hàng, đảm bảo an toàn rủi ro pháp lý cho giai đoạn về sau.

(5) Thông tin, giấy tờ khác Khách hàng cần cung cấp:

Ngoài những thông tin quan trọng khách hàng cần cung cấp sau khi được Luật 3S tư vấn, để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Bản sao y chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của Chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên) và Người đại diện pháp luật.

– Bản sao y chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của tất cả các thành viên góp vốn, các cổ đông sáng lập (đối với Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty cổ phần)

– Hợp đồng thuê mặt bằng (nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh là đi thuê) (bản photo không cần công chứng).

– Nếu khách hàng kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuỳ trường hợp Luật 3S sẽ tư vấn khách hàng chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan tương ứng theo quy định pháp luật.

 Bước 2: Luật 3S đại diện Khách hàng thực hiện Thủ tục thành lập Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Sau khi Khách hàng chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ cho việc thành lập Công ty, Luật 3S tiến hành công việc như sau:

– Soạn thảo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật,

– Gửi Hồ sơ thành lập Công ty về tận địa chỉ của Khách hàng, hướng dẫn Khách hàng ký tá hồ sơ đúng quy định. Sau khi khách hàng ký xong hồ sơ, sẽ có người đến địa chỉ để nhận hồ sơ và chuyển về lại Luật 3S.

– Đại diện khách hàng thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư, đại diện giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ (nếu có).

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Liên hệ đơn vị khắc dấu để khắc con Dấu Công ty theo quy định.

– Thực hiện thủ tục đăng ký thuế ban đầu, mua chữ ký số, đăng ký phát hành hoá đơn điện tử, đăng ký chức năng xuất nhập khẩu (nếu có) theo quy định pháp luật.

Bước 3: Luật 3S tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thành lập Công ty

– Tư vấn Khách hàng treo Biển hiệu Công ty theo quy định.

– Tư vấn khởi nghiệp: Những công việc cần làm của một doanh nghiệp mới thành lập (bảo hột hương hiệu, marketing, kinh doanh, nhân viên, thuế …)

– Hướng dẫn, tư vấn khách hàng, chuẩn bị hồ sơ pháp lý khách hàng mở tài khoản ngân hàng Công ty.

– Soạn thảo Hồ sơ thuế ban đầu, đại diện thực hiện thủ tục khai báo thuế ban đầu tại chi Cục Thuế quận/ huyện (nơi doanh nghiệp có trụ sở chính).

– Tư vấn, soạn thảo Giấy chứng nhận góp vốn, Sổ đăng ký thành viên, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ đăng ký cổ đông

– Đại diện khách hàng mua chữ ký số, hoá đơn điện tử tại đơn vị uy tín, chất lượng.

Lưu ý: Chữ ký số (hay còn gọi là TOKEN) rất quan trọng trong việc hỗ trợ kê khai nộp báo cáo, tờ khai thuế qua mạng điện tử về cơ quan thuế, do đó Quý khách hàng Không  nên đăng ký mua TRÔI NỔI trên mạng qua những lời CHÀO MỜI, QUẢNG CÁO GIÁ RẺ, CHIẾC KHẤU CAO, bởi vì đến lúc kê khai thuế có trục trặc kỹ thuật sẽ không tìm được người đã bán chữ ký số, sẽ dẫn đến trường hợp kê khai trễ hạn. Quan trọng là không nên mua chữ ký số từ các lời chào mời từ các email hoặc số điện thoại lạ (lừa đảo) vì khi đăng ký xong sẽ không liên lạc lại được người bán khi có trục trặc kỹ thuật.

LUẬT 3S hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp lâu năm nên biết được các Doanh nghiệp cung cấp chữ ký số uy tín, trách nhiệm, do đó chúng tôi đảm bảo sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhà cung cấp chữ ký số mà Luật 3S đã chọn cho quý khách hàng nếu trong quá trình khai thuế Quý khách gặp phải trục trặc kỹ thuật.

– Hàng tháng, hàng quý, hàng năm kê khai, báo cáo thuế và nộp thuế môn bài và nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật thuế (đối với Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ kế toán thuế định kỳ tại Luật 3S).

– Tư vấn, soạn thảo Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp như: Điều lệ Công ty, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/ phụ trách kế toán, Thông báo sử dụng mẫu dấu  ….

– Cung cấp, tư vấn về các văn bản pháp luật theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 4: Tư vấn chi tiết quy định pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật 3S sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự …(nếu có) và các điều kiện khác liên quan đến ngành nghề quý Khách hàng đang kinh doanh mà pháp luật bắt buộc phải đáp ứng khi bắt đầu hoạt động.

4. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh) là nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền xem xét phê duyệt hồ sơ đăng ký thành lập Công ty.

5. THỜI GIAN HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch đầu tư.

6. CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

Lệ phí nhà nước: 150.000 đồng/01 hồ sơ ( đã bao gồm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Chi Phí khắc con Dấu Công ty: 300.000 đồng/ 1 con dấu tròn Công ty loại tốt

Phí mua chữ ký số: 1.150.000 đồng (1 năm). Do việc thực hiện khai báo thuế của Công ty được thông qua sự hỗ trợ của chữ ký số nên chi phí này là bắt buộc Công ty nào cũng phải thực hiện theo quy định pháp luật.

Phí khởi tạo và mua hoá đơn điện tử: 600.000/ 100 tờ hoá đơn điện tử

7. CÁC LOẠI THUẾ NHÀ NƯỚC PHẢI ĐÓNG KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Sau khi thành lập Công ty, tuỳ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty mà Công ty sẽ đóng các loại thuế, lệ phí như sau:

Lệ phí môn bài: 2.000.000 đồng/ 1 năm (công ty được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập doanh nghiệp)

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ vào tình hình doanh thu của doanh nghiệp (Thuế sẽ căn cứ vào số lượng hoá đơn xuất ra để làm cơ sở tính doanh thu của doanh nghiệp)

Thuế nhu nhập doanh nghiệp = (Doanh thu tính thuế –  tất cả các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của doanh nghiệp) x Thuế suất 20% (hoặc tuỳ hàng hoá/dịch vụ kinh doanh có được ưu đãi thuế suất doanh nghiệp hay không thì có thể có thuế suất thấp hơn 20%).

Tham gia Bảo hiểm xã hội cho nhân viên (trường hợp doanh nghiệp có ký kết Hợp đồng lao động với người lao động)

Nếu quý Khách hàng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán thuế định kỳ tại Luật 3S, Kế toán trưởng chúng tôi sẽ để tư vấn cho doanh nghiệp để tối ưu số thuế phải đóng nhằm tiết kiệm chi phí cho Doanh nghiệp và vẫn đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. Với đội ngũ Luật sư cùng đội ngũ Kế toán dày dặn kinh nghiệm, Luật 3S cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho hơn 300.000 doanh nghiệp khắp các tỉnh thành cả nước và đều nhận được sự hài lòng về chất lượng dịch vụ hơn cả mong đợi. Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ Luật 3S để được tư vấn báo gía về Dịch vụ kế toán thuế định kỳ cho doanh nghiệp.

8. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI LUẬT 3S

Luật 3S là đã và đang đơn vị tư vấn và đồng hành cùng hơn 300.000 Doanh nghiệp SME và các Doanh nghiệp lớn, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh trên khắp cả nước. Luật 3S nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng từ số lượng đông đảo Doanh nghiệp khắp cả nước xuất phát từ những Giá trị mà Luật 3S cam kết trao cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Luật 3S.

Luật 3S cam kết mang lại những lợi ích, giá trị vượt trội cho bất kỳ khách hàng nào sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Luật 3S, cụ thể như sau:

>> Khách hàng được Luật sư doanh nghiệp tư vấn đầy đủ, kỹ càng tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí. Tư vấn tất cả các chi phí phát sinh liên quan thành lập và duy trì Công ty để khách hàng có kế hoạch dự tính chi phí thành lập Công ty ngay từ đầu.

>> Luật 3S có đầy đủ tất cả các Dịch vụ pháp lý phục vụ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau này.

>> Luật sư, pháp lý của Luật 3S có nhiều năm kinh nghiệm, sẽ hỗ trợ tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, kiểm soát các rủi ro pháp lý có thể xảy ra cho doanh nghiệp.

>> Mọi vấn đề pháp lý của khách hàng sẽ được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, chi phí tối ưu, đặc biệt khách hàng không phải đi lại bất kỳ đâu mà sẽ được giải quyết tại nhà.

>> Luật 3S ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý rõ ràng khi thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng.

>> Cam kết chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả tư vấn và công việc đã thực hiện.

>> Không bao giờ phát sinh chi phí không báo trước ngay từ đầu. Minh bạch, rõ ràng trong mọi công việc thực hiện cho quý Khách hàng.

>> Luật 3S sở hữu hàng trăm nhân sự, cộng sự, đối tác chuyên nghiệp, tài giỏi, giàu kinh nghiệm, trong hầu hết các lĩnh vực, và khắp mọi miền đất nước. Do đó, dù khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào, Luật 3S cũng cam kết đảm bảo sẽ giải quyết được mọi vấn đề pháp lý cho khách hàng một cách trọn vẹn.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ LUẬT 3S

– Hotline: 0363.38.34.38 (Call/SMS/Zalo)

– Email: info.luat3s@gmail.com

Liên hệ Luật 3S để được giải đáp, tư vấn mọi vấn đề về pháp lý.

10. DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC TẠI LUẬT 3S

Ngoài Dịch vụ thành lập Công ty, đăng ký kinh doanh cho tất các các Doanh nghiệp tại tất cả tỉnh thành trong nước. Luật 3S còn cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

** Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh

+ Dịch vụ thành lập Chi nhánh

+ Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

+ Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

+ Dịch vụ thành lập Hộ kinh doanh cá thể

+ Dịch vụ thành lập Công ty cổ phần

+ Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

** Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

+ Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

+ Dịch vụ thay đổi tên Công ty

+ Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty

+ Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ Công ty

+ Dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Dịch vụ thay đổi Chủ sở hữu Công ty

+ Dịch vụ thay đổi Đại diện theo pháp luật

** Dịch vụ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

+ Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

+ Dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư

+ Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

+ Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

+ Dịch vụ thực hiện thủ tục xin chấp thuận cho Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp vào doanh nghiệp

+ Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

+ Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài

** Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện

+ Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động

+ Dịch vụ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy

+ Dịch vụ xin cấp Giấy phép lữ hành nội địa quốc tế

+ Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm)

+ Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

+ Dịch vụ xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

+ Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự (Giấy phép an ninh trật tự)

+ Dịch vụ xin cấp Giấy phép đủ điều kiện hoạt động của phòng khám chuyên khoa, phòng khám đa khoa

+ Dịch vụ xin cấp giấy phép nhà thuốc, GPP

+ Dịch vụ xin cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

+ Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng, giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh

+ Dịch vụ xin giấy phép an toàn bức xạ (Giấy phép phòng x quang)

** Dịch vụ kế toán

+ Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

+ Dịch vụ báo cáo tài chính

+ Dịch vụ kế toán trưởng

+ Dịch vụ báo cáo thuế định kỳ

+ Dịch vụ bảo hiểm, lao động

+ Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

+ Dịch vụ rà soát hoàn thiện sổ sách kế toán

+ Dịch vụ kiểm toán

** Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp liên quan

+ Dịch vụ pháp lý đất đai

+ Dịch vụ xin cấp visa, thẻ tạm trú

+ Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

+ Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

+ Dịch vụ Đăng ký mã số mã vạch

+ Dịch vụ Công bố sản phẩm (Công bố mỹ phẩm, Công bố thực phẩm chức năng, Công bố hợp quy …)

+ Dịch vụ công bố trang thiết bị y tế

+ Dịch vụ chữ ký số; Dịch vụ hóa đơn điện tử

+ Dịch vụ khắc dấu

+ Dịch vụ bảo hiểm xã hội

+ Dịch vụ Đăng ký bản quyền tác giả

+ Dịch vụ Đăng ký bảo hộ thương hiệu

+ Dịch vụ thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

+ Dịch vụ Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

+ Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Và các dịch vụ khác pháp lý khác…

** Dịch vụ soạn thảo đơn từ, Hợp đồng

+ Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng (Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư, Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu, Hợp đồng lao động, Hợp đồng dịch vụ …)

+ Dịch vụ soạn thảo Đơn từ pháp lý

+ Dịch vụ soạn Đơn khởi kiện

+ Dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại

+ Dịch vụ soạn Đơn tố cáo

** Dịch vụ cung cấp nhân sự

** Dịch vụ Phòng pháp chế thuê ngoài

** Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, dịch vụ trang tụng

** Dịch vụ luật sư trong các lĩnh vực

+ Dịch vụ Luật sư hình sự

+ Dịch vụ Luật sư dân sự

+ Dịch vụ Luật sư hôn nhân gia đình

+ Dịch vụ Luật sư lao động

+ Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp

+ Dịch vụ Luật sư hành chính

+ Dịch vụ Luật sư di trú

+ Dịch vụ Luật sư đất đai

Tin tức liên quan