05

Th8

Thủ tục khiếu nại, khởi kiện quyết định, hành vi hành chính

THỦ TỤC KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH Quyền khiếu nại và khởi kiện đều là[…]

Đọc tiếp >>

04

Th8

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (LUẬT 3S) – Bạn[…]

Đọc tiếp >>

04

Th8

Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền ký Hợp đồng giao dịch với chính mình không?

Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền ký Hợp đồng giao dịch với chính mình không? Người[…]

Đọc tiếp >>

04

Th8

Lãi suất theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

LÃI SUẤT THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT DÂN SỰ Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản[…]

Đọc tiếp >>

03

Th8

Giao dịch liên kết của Công ty là gì ?

Giao dịch liên kết của Công ty là gì ? Giao dịch liên kết là một vấn đề rất quan[…]

Đọc tiếp >>

03

Th8

Giao dịch nào bắt buộc phải được sự phê duyệt của hội đồng thành viên?

GIAO DỊCH NÀO BẮT BUỘC PHẢI ĐƯỢC SỰ PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN? Đối với loại hình công[…]

Đọc tiếp >>