14

Th8

TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN GIAO HÀNG HÓA KHÔNG PHÙ HỢP VỚI HỢP ĐỒNG

Hợp đồng mua bán tài sản là hợp đồng có tính thông dụng và phổ biến, là căn cứ phát sinh một quan hệ nghĩa vụ dân sự, nôi dung của hợp đồng xác định rõ quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Trong hợp đồng mua bán tài sản, bên bán có nghĩa vụ cơ bản về chuyển giao tài sản, bên mua có nghĩa vụ chính là trả tiền cho bên bán. Vậy khi bên bán giao hàng không đúng, không phù hợp với hợp đồng thì trách nhiệm của bên bán là gì? Mời các bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây của Luật 3S nhé!

 

1. Hàng hóa là gì?

Luật thương mại 2005 quy định hàng hóa bao gồm:

– Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;

– Những vật gắn liền với đất đai.

2. Như thế nào được coi là hàng hóa không phù hợp với hợp đồng?

Luật thương mại 2005 cho phép Bên mua và Bên bán được tự do thỏa thuận đặc tính, đặc điểm, chất lượng của hàng hóa làm căn cứ xét xem hàng hóa đó có phù hợp với hợp đồng hay không. Tuy nhiên, Trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

– Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

– Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua;

– Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

Khi hàng hóa được xem là không phù hợp với hợp đồng như các trường hợp trên thì Bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.

(Căn cứ theo Điều 39 Luật Thương mại 2005)

 3. Trách nhiệm của Bên bán đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được luật thương mại 2005 quy định như sau:

– Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

– Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

– Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

Thời hạn khiếu nại:

Trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 Luật thương mại, thì các Bên có quyền thỏa thuận về thời hạn khiếu nại, trường hợp các bên không có thỏa thuận thì áp dụng theo quy định của Luật Thương mại như sau:

– Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hoá;

– Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

– Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.

(Căn cứ theo Điều 40, Điều 318 Luật Thương Mại 2005)

4. Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì bên bán vẫn có thể giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế hàng hoá cho phù hợp với hợp đồng hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng hoá trong thời hạn còn lại.

Khi bên bán thực hiện việc khắc phục quy định tại khoản 1 Điều này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.

(Căn cứ theo Điều 41 Luật Thương mại 2005)

Như vậy, việc khắc phục này chỉ được áp dụng khi bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng trong trường hợp các bên không có thỏa thuận rõ về thời điểm giao hàng cụ thể.

Lưu ý:

Trong trường hợp bên bán đã giao hàng đúng thời điểm giao hàng quy định trong hợp đồng mà hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, bên mua có thể áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định của Điều 297, Luật Thương mại 2005 ” trường hợp bên vi phạm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng”. Trong thời hạn thực hiện buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên mua có thể áp dụng thêm chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của luật thương mại 2005. Vì vậy, khi xảy ra trường hợp hàng hóa được giao không đúng với hợp đồng thì Bên bán cần liên hệ và thỏa thuận lại với Bên mua về biện pháp khắc phục, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp không đáng có giữa các bên.

 

KHUYẾN NGHỊ CỦA LUẬT 3S:

[1] Đây là Bài viết khái quát chung về vấn đề pháp lý mà quý Khách hàng, độc giả của Luật 3S đang quan tâm, không phải ý kiến pháp lý nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề pháp lý của từng Khách hàng. Do đó, bài viết này không xác lập quan hệ Khách hàng –  Luật sư, và không hình thành các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với quý Khách hàng.

[2] Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định pháp luật có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố thông tin, đồng thời bài viết có thể sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (nếu có). Tuy nhiên, lưu ý về hiệu lực văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại mà mọi người đọc được bài viết này. Do đó, cần kiểm tra tính hiệu lực của văn bản pháp luật trước khi áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình hoặc liên hệ Luật 3S để được tư vấn giải đáp.

[3] Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: info.luat3s@gmail.com

[4] Dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:

Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập Công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | Dịch vụ pháp lý khác …

 

Tin tức liên quan