01

Th9

KHÔNG CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, DOANH NGHIỆP CÓ THỂ BỊ PHẠT ĐẾN 20 TRIỆU ĐỒNG
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khoản 1 Điều 11 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:
– Từ 01 – 02 triệu đồng với vi phạm từ 01 – 10 người lao động;
– Từ 02 – 05 triệu đồng với vi phạm từ 11 – 50 người lao động;
– Từ 05 – 10 triệu đồng với vi phạm từ 51 – 100 người lao động;
– Từ 10 – 15 triệu đồng với vi phạm từ 101 – 300 người lao động;
– Từ 15 – 20 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 40 Nghị định này, người sử dụng lao động không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định còn bị phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động và tối đa không quá 75 triệu đồng.
#kếtoánthuế

Trả lời

Tin tức liên quan