21

Th10

Bộ y tế công bố Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

Đến nay theo Báo cáo của Sở Y tế tỉnh, thành phố, Y tế bộ, ngành đã có 65 cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Cục Quản lý môi trường y tế đã gửi danh sách, file và đề nghị Văn phòng Bộ Y tế:

1. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế danh sách 65 cơ sở y tế đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp để các đơn vị, cơ sở lao động biết và thực hiện.

2. Rút toàn bộ các Danh sách các cơ sở y tế đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp trước đây trên website của Bộ Y tế.

Như vậy, tại thời điểm hiện tại chỉ những cơ sở y tế có tên trong Danh sách đã được Bộ y tế công bố như trên có chức năng khám điều trị bệnh nghề nghiệp. Các cơ sở khám chữa bệnh còn lại không có tên trong danh sách không được thực hiện khám chữa bệnh nghề nghiệp khi chưa được cấp phép. Các Doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh nghề nghiệp nên chú ý nội dung này để lựa chọn đúng cơ sở có chức năng thực hiện khám chữa bệnh.

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC CẤP PHÉPXem mục Tải về (Phía trên Bài viết)

 

Trả lời

Tin tức liên quan