DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC

Bạn đang dự định thành lập Công ty, bạn đang muốn tìm một Công ty tư vấn luật uy tín để tư vấn toàn bộ quy trình thủ tục thành lập Công ty và những vấn đề liên quan chi phí, thuế phải đóng khi thành lập Công ty … Luật 3S là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên tư vấn, hỗ trợ thành lập Doanh nghiệp và kế toán thuế. Hiện tại, Luật 3S đã tư vấn thành lập doanh nghiệp và đang đồng hành với vai trò là cố vấn pháp lý cho hơn 300.000 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Luật 3S là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, tiếp xúc hàng nghìn khách hàng, tất cả các ngành nghề kinh doanh, nên chúng tôi biết được những khó khăn, trở ngại mà hầu hết các chủ doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thành lập doanh nghiệp cũng như quá trình Công ty đi vào hoạt động sau này.

Để giúp cho các chủ Doanh nghiệp hiểu rõ về các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập Công ty một cách tổng quan, dễ hiểu nhất, để tự tin bước vào con đường kinh doanh với vai trò là một pháp nhân theo luật doanh nghiệp hiện hành. Luật 3S chia sẻ toàn bộ những quy định pháp luật, những lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện thành lập công ty. Kính mời mọi người cùng đọc bài viết tư vấn bên dưới.

 

Tư vấn Thành lập Công ty

Sau đây là một số vấn đề pháp lý mà dịch vụ tư vấn thành lập Công ty của Luật 3S sẽ tư vấn cho bạn:

(1) Những cơ sở pháp lý áp dụng cho việc tư vấn thành lập Công ty;

(2) Tư vấn Hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập Công ty;

(3) Tư vấn Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(4) Tư vấn chi phí thành lập Công ty;

(5) Tư vấn thời gian hoàn tất thành lập Công ty; 

(6) Tư vấn các vấn đề về Thuế sau khi thành lập Công ty …..

Ngoài những vấn đề nêu trên, nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào cần giải đáp liên quan đến việc thành lập Công ty, hãy lựa chọn dịch vụ tư vấn thành lập Công ty của chúng tôi. Luật 3S xin cam kết sẽ giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

 

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Nghị định 01/2021”);

– Thông tư 01/202/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Thông tư 01/2021”);

– Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ngày 06/07/2018 Ban hành hệ thống ngành kinh tế (sau đây gọi tắt là “Quyết định 27/2018”).

 

2. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY

*** Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (thực hiện theo Mẫu Phụ lục I-1 Thông tư 01/2021)

(2) Điều lệ công ty (Điều lệ Công ty do Doanh nghiệp tự soạn thảo theo quy định pháp luật hiện hành).

(3) Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp Chủ sở hữu Công ty uỷ quyền người khác thực hiện thủ tục).

(4) Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) của Chủ sở hữu là cá nhân.

+ Trường hợp là tổ chức: Bản sao hợp lệ của Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp người này là Nhà nước);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Trường hợp chủ sở hữu uỷ quyền người khác thực hiện thủ tục: Phải cung cấp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương).

*** Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu

(2) Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

(5) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật

(6) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(7) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

*** Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định;

(2) Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

(3) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông là cá nhân;

(5) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật

(6) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

(7) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

3. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

Bước 1: Luật 3S tư vấn chi tiết toàn bộ thủ tục, tư vấn Khách hàng chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ để thành lập Công ty.

Để thực hiện thủ tục thành lập Doanh nghiệp, chủ sở hữu Công ty chỉ cần chuẩn bị các thông tin sau đây để Luật 3S soạn lập Hồ sơ thành lập Công ty:

(1) Chọn loại hình Doanh nghiệp

Tuỳ vào số lượng người góp vốn thành lập Công ty, tuỳ nhu cầu, mong muốn của quý Khách hàng trong hoạt động kinh doanh, Luật 3S sẽ tư vấn loại hình doanh nghiệp phù hợp để đăng ký kinh doanh theo quy định. Luật sư sẽ phân tích ưu điểm, nhược điểm, bản chất của mỗi loại hình kinh doanh, để quý khách hàng có cái nhìn bao quát về mỗi loại hình và đưa ra quyết định phù hợp nhất cho việc thành lập Công ty của mình dựa trên sự tham vấn của Luật sư tư vấn.

(2) Đặt Tên Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đặt tên bằng Tên Tiếng việt, có thể đặt thêm tên Tiếng nước ngoài và/ hoặc tên Viết tắt theo quy tắc đặt tên của Luật doanh nghiệp. Lưu ý Tên tiếng ngoài hoặc tên viết tắt phải được dịch từ chính Tên Tiéng Việt.

Doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước; không Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó; không Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Luật 3S sẽ tư vấn và tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký thành công của Tên doanh nghiệp được Khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp tên Doanh nghiệp không có khả năng đăng ký thành công thì Luật 3S sẽ tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh Tên Công ty để được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh.

(2) Địa chỉ trụ sở chính

Trụ sở chính của Doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Doanh nghiệp lựa chọn một địa chỉ làm địa chỉ trụ sở chính để đăng ký kinh doanh, thành lập Công ty và địa chỉ này phải được phép đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty có thể đặt địa chỉ trụ sở chính tại Nhà ở riêng lẻ hoặc Toà nhà văn phòng, Địa điểm được nhà nước phê duyệt có công năng thương mại (được phép kinh doanh).

Công ty không được đăng ký kinh doanh tại Nhà chung cư nếu Chung cư đó chỉ có chức năng để ở (tức không có chức năng kinh doanh) (Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014).

(3) Ngành nghề kinh doanh

Công ty được đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh, đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam. Hiện tại, Cơ sở pháp lý để Doanh nghiệp lựa chọn và đăng ký mã ngành kinh doanh theo quy định sẽ căn cứ vào Quyết định 27/2018 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Qúy khách hàng chỉ cần cung cấp lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, Công ty luật 3S sẽ tư vấn và đăng ký mã ngành kinh doanh phù hợp với hệ thống ngành nghề kinh doanh theo quy định. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện ngay giai đoạn ban đầu khi thành lập Doanh nghiệp (điều kiện về loại hình Doanh nghiệp, Vốn pháp định, Người đại diện, điều kiện khác theo quy định chuyên ngành …) Luật 3S sẽ tư vấn cho quý khách hàng nắm thông tin để chuẩn bị cho việc đăng ký kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác theo Luật chỉ cần bảo đảm và thực hiện đúng điều kiện kinh doanh sau khi thành lập Công ty, Luật 3s cũng sẽ tư vấn điều kiện chi tiết tương ứng đối với ngành nghề để khách hàng thực hiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

+ Một số ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định ngay từ ban đầu thành lập Công ty chẳng hạn như là: Kinh doanh bảo hiểm, Chứng khoán, dịch vụ lữ hành …

+ Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trước khi triển khai hoạt động, yêu cầu phải có giấy phép đủ điều kiện sau khi thành lập Công ty, chẳng hạn như: Phòng khám, Trung tâm dạy học, môi giới việc làm, cung ứng lao động, ngành nghề dịch vụ cầm đồ, kinh doanh bảo vệ …

(4) Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp vào Công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi trong Điều lệ Công ty. Pháp luật nghiêm cấm hành vi Công ty kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Luật 3S sẽ tư vấn một số lưu ý quan trọng trong việc kê khai vốn điều lệ để phù hợp với việc kinh doanh của Khách hàng, đảm bảo an toàn rủi ro pháp lý cho giai đoạn về sau.

(5) Thông tin, giấy tờ khác Khách hàng cần cung cấp:

Ngoài những thông tin quan trọng khách hàng cần cung cấp sau khi được Luật 3S tư vấn, để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Bản sao y chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của Chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên) và Người đại diện pháp luật.

– Bản sao y chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của tất cả các thành viên góp vốn, các cổ đông sáng lập (đối với Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty cổ phần)

– Hợp đồng thuê mặt bằng (nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh là đi thuê) (bản photo không cần công chứng).

– Nếu khách hàng kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuỳ trường hợp Luật 3S sẽ tư vấn khách hàng chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan tương ứng theo quy định pháp luật.

Bước 2: Luật 3S đại diện Khách hàng thực hiện Thủ tục thành lập Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Sau khi Khách hàng chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ cho việc thành lập Công ty, Luật 3S tiến hành công việc như sau:

– Soạn thảo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật,

– Gửi Hồ sơ thành lập Công ty về tận địa chỉ của Khách hàng, hướng dẫn Khách hàng ký tá hồ sơ đúng quy định. Sau khi khách hàng ký xong hồ sơ, sẽ có người đến địa chỉ để nhận hồ sơ và chuyển về lại Luật 3S.

– Đại diện khách hàng thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư, đại diện giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ (nếu có).

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Liên hệ đơn vị khắc dấu để khắc con Dấu Công ty theo quy định.

– Thực hiện thủ tục đăng ký thuế ban đầu, mua chữ ký số, đăng ký phát hành hoá đơn điện tử, đăng ký chức năng xuất nhập khẩu (nếu có) theo quy định pháp luật.

Bước 3: Luật 3S tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thành lập Công ty

– Tư vấn Khách hàng treo Biển hiệu Công ty theo quy định.

– Tư vấn khởi nghiệp: Những công việc cần làm của một doanh nghiệp mới thành lập (bảo hột hương hiệu, marketing, kinh doanh, nhân viên, thuế …)

– Hướng dẫn, tư vấn khách hàng, chuẩn bị hồ sơ pháp lý khách hàng mở tài khoản ngân hàng Công ty.

– Soạn thảo Hồ sơ thuế ban đầu, đại diện thực hiện thủ tục khai báo thuế ban đầu tại chi Cục Thuế quận/ huyện (nơi doanh nghiệp có trụ sở chính).

– Tư vấn, soạn thảo Giấy chứng nhận góp vốn, Sổ đăng ký thành viên, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ đăng ký cổ đông

– Đại diện khách hàng mua chữ ký số, hoá đơn điện tử tại đơn vị uy tín, chất lượng.

Lưu ý: Chữ ký số (hay còn gọi là TOKEN) rất quan trọng trong việc hỗ trợ kê khai nộp báo cáo, tờ khai thuế qua mạng điện tử về cơ quan thuế, do đó Quý khách hàng Không  nên đăng ký mua TRÔI NỔI trên mạng qua những lời CHÀO MỜI, QUẢNG CÁO GIÁ RẺ, CHIẾC KHẤU CAO, bởi vì đến lúc kê khai thuế có trục trặc kỹ thuật sẽ không tìm được người đã bán chữ ký số, sẽ dẫn đến trường hợp kê khai trễ hạn. Quan trọng là không nên mua chữ ký số từ các lời chào mời từ các email hoặc số điện thoại lạ (lừa đảo) vì khi đăng ký xong sẽ không liên lạc lại được người bán khi có trục trặc kỹ thuật.

LUẬT 3S hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp lâu năm nên biết được các Doanh nghiệp cung cấp chữ ký số uy tín, trách nhiệm, do đó chúng tôi đảm bảo sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhà cung cấp chữ ký số mà Luật 3S đã chọn cho quý khách hàng nếu trong quá trình khai thuế Quý khách gặp phải trục trặc kỹ thuật.

– Hàng tháng, hàng quý, hàng năm kê khai, báo cáo thuế và nộp thuế môn bài và nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật thuế (đối với Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ kế toán thuế định kỳ tại Luật 3S).

– Tư vấn, soạn thảo Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp như: Điều lệ Công ty, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/ phụ trách kế toán, Thông báo sử dụng mẫu dấu  ….

– Cung cấp, tư vấn về các văn bản pháp luật theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 4: Tư vấn chi tiết quy định pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật 3S sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự …(nếu có) và các điều kiện khác liên quan đến ngành nghề quý Khách hàng đang kinh doanh mà pháp luật bắt buộc phải đáp ứng khi bắt đầu hoạt động.

 

4. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh) là nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền xem xét phê duyệt hồ sơ đăng ký thành lập Công ty.

 

5. THỜI GIAN HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch đầu tư.

 

6. CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY

Lệ phí nhà nước: 150.000 đồng/01 hồ sơ ( đã bao gồm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Chi Phí khắc con Dấu Công ty: 300.000 đồng/ 1 con dấu tròn Công ty loại tốt

Phí mua chữ ký số: 1.150.000 đồng (1 năm). Do việc thực hiện khai báo thuế của Công ty được thông qua sự hỗ trợ của chữ ký số nên chi phí này là bắt buộc Công ty nào cũng phải thực hiện theo quy định pháp luật.

Phí khởi tạo và mua hoá đơn điện tử: 600.000/ 100 tờ hoá đơn điện tử

Biển hiệu Công ty: 100.000 đồng/1 Biển

 

7. CÁC LOẠI THUẾ PHẢI ĐÓNG KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Sau khi thành lập Công ty, tuỳ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty mà Công ty sẽ đóng các loại thuế, lệ phí như sau:

Lệ phí môn bài: 2.000.000 đồng/ 1 năm (công ty được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập doanh nghiệp)

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ vào tình hình doanh thu của doanh nghiệp (Thuế sẽ căn cứ vào số lượng hoá đơn xuất ra để làm cơ sở tính doanh thu của doanh nghiệp)

Thuế nhu nhập doanh nghiệp = (Doanh thu tính thuế –  tất cả các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của doanh nghiệp) x Thuế suất 20% (hoặc tuỳ hàng hoá/dịch vụ kinh doanh có được ưu đãi thuế suất doanh nghiệp hay không thì có thể có thuế suất thấp hơn 20%).

Tham gia Bảo hiểm xã hội cho nhân viên (trường hợp doanh nghiệp có ký kết Hợp đồng lao động với người lao động)

Nếu quý Khách hàng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán thuế định kỳ tại Luật 3S, Đội ngũ Kế toán và Pháp lý của Luật 3S sẽ tư vấn cho doanh nghiệp mọi vấn đề về thuế, để tối ưu số thuế phải đóng nhằm tiết kiệm chi phí cho Doanh nghiệp và vẫn đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. Với đội ngũ Luật sư cùng đội ngũ Kế toán dày dặn kinh nghiệm, Luật 3S cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho hơn 300.000 doanh nghiệp khắp các tỉnh thành cả nước và đều nhận được sự hài lòng về chất lượng dịch vụ hơn cả mong đợi. Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ Luật 3S để được tư vấn báo gía về Dịch vụ kế toán thuế định kỳ cho doanh nghiệp.

 

8. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN THÀNH LẬP CÔNG TY

– Câu hỏi 1: Thành lập Công ty có phải bị kiểm tra vốn điều lệ kê khai không?

Trả lời: Theo quy định hiện hành, cơ quan nhà nước không kiểm tra hiện trạng góp vốn của công ty trong giai đoạn thành lập công ty ban đầu.

– Câu hỏi 2: Luật 3S có tư vấn dịch vụ pháp lý thuế sau khi thành lập Công ty không

Trả lời: Luật 3S có dịch vụ kế toán thuế định kỳ cho doanh nghiệp.

– Câu hỏi 3: Thuế phải đóng khi thành lập công ty là bao nhiêu

Trả lời: Tuỳ theo tình hình hoạt động doanh nghiệp mà Doanh nghiệp phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất của từng ngành nghề, đóng lệ phí môn bài theo quy định …

 

 Khuyến nghị của Luật 3S:

— Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết  về vấn đề Thành lập Công ty và Thuế, quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: info.luat3s@gmail.com

Dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:

Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập Công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | Dịch vụ pháp lý khác

Hãy kết nối với chúng tôi!

Tham gia vào chuỗi cung ứng của chúng tôi và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Luật 3S.

zalo

Đăng nhập