01

Th2

QUY ĐỊNH MỚI CHO PHÉP MỘT NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐỨNG TÊN HAI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (hay còn gọi là người đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh) là người có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề cơ hữu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đây, theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh, có quy định:

“Điều 12. Nguyên tắc đăng ký hành nghề

1. Người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

=> Như vậy, quy định trên đã quy định rõ, một người hành nghề được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định thì chỉ được đứng tên, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở pháp bệnh, chữa bệnh (một bệnh viện, một phòng khám hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của pháp luật).

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định 109/2016/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Theo đó, tại Nghị định mới này, Chính phủ đã cho phép người hành nghề được phép chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho hai cơ sở khám, chữa bệnh, cụ thể:

Căn cứ theo Điều 27 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định:

“Điều 27. Hướng dẫn đăng ký hành nghề

Ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc về đăng ký hành nghề tại Điều 36 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, việc đăng ký hành nghề thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

2. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành nghề toàn thời gian tại một bệnh viện hoặc là người phụ trách một bộ phận chuyên môn của bệnh viện hoặc là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện thì được đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính;

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính.

3. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là hình thức bệnh viện thì được đăng ký hành nghề theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề;

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề.

4. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là hình thức bệnh viện thì được đăng ký là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề.

5. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của trạm y tế thì được đăng ký hành nghề theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính;

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính.

….”

Như vậy, theo quy định hiện hành, một người hành nghề có thể chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các trường hợp sau:

(i) Người đang là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại một bệnh viện có thể làm người chịu trách nhiệm chuyên môn cho một phòng khám hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác với điều kiện: không cùng thời gian hoạt động hành chính.

(ii) Người đang là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của trạm y tế thì được là người chịu trách nhiệm chuyên môn cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác với điều kiện: không cùng thời gian hoạt động hành chính.

Lưu ý: Người đang là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho cơ sở khác không phải là bệnh viện (tức đang đứng tên trên giấy phép hoạt động cho phòng khám, nhà hộ sinh, Phòng chẩn trị y học cổ truyền hoặc các cơ sở dịch vụ cận lâm sàng theo quy định tại Điều 39 Nghị định 96/2023/NĐ-CP) thì không được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào khác mà chỉ được hành nghề tại các cơ sở đó với điều kiện không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề.

 

 

KHUYẾN NGHỊ CỦA LUẬT 3S:

[1] Đây là Bài viết khái quát chung về vấn đề pháp lý mà quý Khách hàng, độc giả của Luật 3S đang quan tâm, không phải ý kiến pháp lý nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề pháp lý của từng Khách hàng. Do đó, bài viết này không xác lập quan hệ Khách hàng –  Luật sư, và không hình thành các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với quý Khách hàng.

[2] Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định pháp luật có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố thông tin, đồng thời bài viết có thể sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (nếu có). Tuy nhiên, lưu ý về hiệu lực văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại mà mọi người đọc được bài viết này. Do đó, cần kiểm tra tính hiệu lực của văn bản pháp luật trước khi áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình hoặc liên hệ Luật 3S để được tư vấn giải đáp.

[3] Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: info.luat3s@gmail.com

[4] Dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:

Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập Công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | Dịch vụ pháp lý khác …

 

Tin tức liên quan